Ł 

pytaj leksemy ze samsnej zakładnej formu a fleksiju kaž njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) unaufmerksam

Hornjoserbsce   flex   •  njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) unaufmerksam
Hornjoserbsce   flex   •  njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) unvorsichtig
Hornjoserbsce   flex   •  njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) fahrlässig