Ł 

pytaj leksemy ze samsnej zakładnej formu a fleksiju kaž fantom ~a m med. Phantom (napodobnjenje dźěla ćěła abo organa za pospyty resp. wučbu)

Hornjoserbsce flex   •  fantom ~a m (*↑ błudmo) Phantom
Hornjoserbsce flex   •  fantom ~a m med. Phantom (napodobnjenje dźěla ćěła abo organa za pospyty resp. wučbu)