Ł 

Suche Lexeme mit gleichem Grundwort und Flexion wie fantom ~a m (*↑ błudmo) Phantom

Hornjoserbsce flex   •  fantom ~a m (*↑ błudmo) Phantom
Hornjoserbsce flex   •  fantom ~a m med. Phantom (napodobnjenje dźěla ćěła abo organa za pospyty resp. wučbu)