Ł 

pytaj leksemy ze samsnej zakładnej formu a fleksiju kaž barbjer ~ja m Färber

Hornjoserbsce flex   •  barbjer ~ja m Färber
Hornjoserbsce flex   •  barbjer ~ja m Anstreicher