Ł 

Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie znamj|o ~enja n

Hornjoserbsce flex   •  brěmj|o ~enja n Bündel
Hornjoserbsce flex   •  brěmj|o ~enja n Bürde, Last
Hornjoserbsce flex   •  Brěmj|o ~enja n ON Brehmen
Hornjoserbsce flex   •  płomj|o ~enja n Flamme
Hornjoserbsce flex   •  Płomj|o ~enja n Zeitschrift „Płomjo“ (hornjoserbski dźěćacy časopis)
Hornjoserbsce flex   •  promj|o ~enja n Strahl
Hornjoserbsce flex   •  promj|o ~enja n Arm; ~o rěki Flussarm; mórske ~o Meeresarm
Hornjoserbsce flex   •  promj|o ~enja n Quelle
Hornjoserbsce flex   •  předznamj|o ~enja n Vorzeichen
Hornjoserbsce flex   •  přiznamj|o ~enja n Merkmal
Hornjoserbsce flex   •  ramj|o ~enja n Schulter, Achsel
Hornjoserbsce flex   •  symj|o ~enja n kol. Samen; trawne ~o Grassamen
Hornjoserbsce flex   •  symj|o ~enja n (↕ sywo) Saatgut
Hornjoserbsce flex   •  tymj|o ~enja n (↕ bahno) Sumpf, Moor
Hornjoserbsce flex   •  wumj|o ~enja n Euter
Hornjoserbsce    flex   •  znamj|o ~enja n Zeichen, Merkmal; předjězbowe ~o Vorfahrt(s)zeichen

Hornjoserbsce    flex   •  znamj|o ~enja n Abzeichen

Hornjoserbsce    flex   •  znamj|o ~enja n Wink, Zeichen