pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž zadu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p kurz blasen

 flex   •  dobi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p erschlagen
   flex   •  docpě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p erreichen

 flex   •  dodu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p ausblasen
  flex   •  dohra|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p zu Ende spielen
 flex   •  dokłó|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p erstechen
 flex   •  domlě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p zu Ende mahlen
 flex   •  domy|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p zu Ende waschen
 flex   •  dopi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p austrinken
 flex   •  doplě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p fertig jäten
  flex   •  dopózna|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p erkennen
  flex   •  dopózna|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p einsehen
  flex 1   •  dopóž|rěć ~rěju, ~rěješ p vollends verschlucken
  flex 1   •  dopóž|rěć ~rěju, ~rěješ p vollends verschlingen
 flex   •  dorozbi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vollends zerschlagen, vollends zertrümmern
  flex   •  dory|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p fertig graben, fertig wühlen
  flex   •  dory|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p fertig gravieren
 flex   •  doschny|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vollends trocken werden
 flex   •  dosy|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p die Aussaat beenden
 flex   •  doši|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p fertig nähen
 flex   •  dota|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vollends tauen, vollends schmelzen
 flex   •  dowi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p fertig winden
  flex   •  dowotemrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vollends absterben, vollends aussterben
  flex   •  dowotezna|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vollends aberkennen
  flex   •  dowuži|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vollends nutzen, vollends verwerten
  flex   •  dowuži|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vollends genießen
  flex   •  dozabi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p endgültig einschlagen
  flex   •  dozabi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p endgültig erschlagen
 flex   •  doži|ć 3. wos. p vollends heilen; rana je ~ła die Wunde ist vollends verheilt
 flex   •  naba|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vorflunkern, weismachen
  flex   •  nabi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p anschlagen
  flex   •  nabi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p laden; třělbu ~ć das Gewehr laden; bateriju ~ć die Batterie laden
  flex   •  nadhrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p überhitzen
  flex   •  nadu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p anblasen
  flex   •  nadu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p aufblasen
 flex   •  nahni|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p anfaulen
 flex   •  nahnu|ć ~ju, ~ješ p erregen, rühren
  flex   •  nahra|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p anspielen
  flex   •  nahra|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p (↕ natočić) aufnehmen, aufzeichnen (na pask)
 flex   •  namě|ć so ~ju so, ~ješ so, pret ~ch so, - so p genug haben
 flex   •  namlě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p fertig mahlen
 flex   •  namrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p (↕ zdźědźić) erben
 flex   •  napi|ć so ~ju so, ~ješ so, pret ~ch so, - so p sich satt trinken
  flex   •  nary|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p fertig graben, fertig wühlen
  flex   •  nary|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p aufgravieren
 flex   •  naši|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p aufnähen
 flex   •  nawě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p viel anwehen, voll wehen
 flex   •  nawi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p aufwinden, aufspulen
 flex   •  nawuži|ć so ~ju so, ~ješ so, pret ~ch so, - so p zur Genüge genießen
  flex   •  pobi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p beschlagen
  flex   •  pobi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p (↕ podusyć / podušeć / podušować / porazyć / poražeć / poražować) niederschlagen
 flex   •  póčrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p zest. (*↑ powodźić) überschwemmen, überfluten
  flex   •  podeprě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p abstützen
  flex   •  podkłó|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p unterstechen (w kartyhraću)
  flex   •  podkłó|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p stechen (w rjapje)
  flex   •  podmlě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p unterspülen, unterwaschen
 flex   •  podry|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p untergraben, unterwühlen
 flex   •  podši|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p unternähen, unterfüttern
  flex   •  pohnu|ć ~ju, ~ješ p anregen, beeinflussen
  flex   •  pohnu|ć ~ju, ~ješ p regen, rühren
 flex   •  pokry|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p abdecken, bedecken
 flex   •  pomě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p eine Weile haben
  flex   •  pomrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p absterben
  flex   •  pomrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p erstarren, steif werden
 flex   •  pomy|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p ein wenig waschen
 flex   •  pory|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p ein wenig graben, ein wenig wühlen
 flex   •  posy|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p besäen
  flex   •  poši|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p ein wenig nähen
  flex   •  poši|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p benähen
 flex   •  pota|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p ein wenig tauen, ein wenig schmelzen
 flex   •  powi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p umwinden, umwickeln, umbinden
  flex   •  powuži|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p kurz nutzen
  flex   •  powuži|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p kurz genießen
  flex   •  pózna|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p erkennen
  flex   •  pózna|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p kennen lernen
 flex   •  poži|ć 3. wos. p ein wenig heilen; rana ~ die Wunde heilte ein wenig
  flex   •  poži|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p genießen
  flex   •  poži|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p verdauen
  flex 1   •  póž|rěć ~rěju, ~rěješ p schlucken
  flex 1   •  póž|rěć ~rěju, ~rěješ p verschlingen
  flex   •  přebi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchschlagen
  flex   •  přebi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p schlagen, verprügeln
 flex   •  předču|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p fühlen, vorempfinden, ahnen
 flex   •  předehra|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p (↕ předhrać) vorspielen
 flex   •  předhra|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p (↕ předehrać) vorspielen
  flex   •  předu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchblasen
  flex   •  předu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchwehen
   flex   •  přehna|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p übertreiben

 flex   •  přehni|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchfaulen, total verfaulen
  flex   •  přehra|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchspielen
  flex   •  přehra|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p überspielen
 flex   •  přehrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchwärmen
 flex   •  překćě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p verblühen
 flex   •  překłó|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchstechen (z mječom)
  flex   •  přemlě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchmahlen
 flex   •  přemrě|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p erstarren, steif werden
 flex   •  přepi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p vertrinken
 flex   •  přepózna|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p verkennen
 flex   •  přery|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchgraben, durchwühlen
 flex   •  přesa|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p durchsieben
  flex   •  přeši|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, - p umnähen

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!