pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž wotehnawa|ć ~m,  ip abjagen

flex   •  awjawa|ć ~m,  ip dźěć. jammern
flex 1   •  babo|tać ~tam, ~taš ip (↕ papotać / plapotać / šnapotać) plappern
  flex   •  bachta|ć ~m,  ip plaudern

flex   •  bajka|ć ~m,  ip fabulieren
   flex   •  běha|ć ~m,  ip laufen, gehen; bosy ~ć barfuß gehen

   flex   •  běha|ć ~m,  ip (↕ hnać / lětać) laufen, rennen

flex   •  běžka|ć ~m,  ip dźěć. laufen, gehen
flex   •  bimba|ć ~m,  ip baumeln
flex   •  bimba|ć ~m,  ip (↕ machać) schwingen, pendeln
flex   •  bjaka|ć ~m,  ip schreien
flex   •  bjaka|ć ~m,  ip blöken
flex   •  błyska|ć ~m,  ip blinken
flex   •  błyska|ć so 3. wos. ip blitzen; ~ so es blitzt
flex 1   •  błysko|tać ~tam, ~taš ip blinken
flex 1   •  blabo|tać ~tam, ~taš ip schwatzen
flex 1   •  blabo|tać ~tam, ~taš ip faseln
flex   •  blanca|ć ~m,  ip wobch. knutschen
flex   •  blawka|ć ~m,  ip bellen, kläffen
flex   •  blěska|ć ~m,  ip glänzen
flex   •  blinca|ć ~m,  ip blinzeln
flex 1   •  blobo|tać ~tam, ~taš ip flackern
   flex   •  bluwa|ć ~m,  ip speien

   flex   •  bluwa|ć ~m,  ip erbrechen

flex 1   •  bobo|tać ~tam, ~taš ip bubbern; mašina ~ta die Maschine bubbert
flex 1   •  bobo|tać ~tam, ~taš ip rollen (njewjedro)
flex   •  bocha|ć ~m,  ip pochen
flex   •  borka|ć ~m,  ip stochern
flex   •  brinka|ć ~m,  ip klirren
flex 1   •  brinko|tać ~tam, ~taš ip (↕ brjenkotać) klirren
flex   •  brjenka|ć ~m,  ip klirren
flex 1   •  brjenko|tać ~tam, ~taš ip (↕ brinkać / brinknyć / brinkotać) klirren
flex 1   •  brobo|tać ~tam, ~taš ip knattern
flex 1   •  brubo|tać ~tam, ~taš ip dumpf knattern
flex   •  brywa|ć ~m,  ip schlagen (pocpula)
flex 1   •  bubo|tać ~tam, ~taš ip bubbern; mašina ~ta die Maschine bubbert
flex 1   •  bubo|tać ~tam, ~taš ip rollen (njewjedro)
flex   •  bucha|ć ~m,  ip (↕ dumpać) dumpf schlagen
flex   •  bucha|ć ~m,  ip pochen, klopfen, bubbern
flex   •  bucha|ć ~m,  ip knallen, krachen
flex   •  bucha|ć ~m,  ip pejor. (↕ kezać / pjezać) bumsen, ficken
flex 1   •  bucho|tać ~tam, ~taš ip (↕ dumpnyć / dumpotać) dumpf schlagen
flex 1   •  bucho|tać ~tam, ~taš ip pochen, klopfen, bubbern
flex 1   •  bucho|tać ~tam, ~taš ip knallen, krachen
  flex   •  cofa|ć ~m,  ip zurückweichen, flüchten

flex   •  coma|ć ~m,  ip saugen
flex   •  coma|ć ~m,  ip lutschen
flex   •  cyba|ć ~m,  ip zupfen
flex   •  cyca|ć ~m,  ip saugen
flex   •  cynka|ć ~m,  ip dumpf klingen
flex   •  cyrka|ć ~m,  ip sprudeln
flex   •  cyrka|ć ~m,  ip zirpen
flex   •  cyrpa|ć ~m,  ip zirpen
flex   •  čampa|ć ~m,  ip schlendern, bummeln
flex   •  čapa|ć ~m,  ip kauern, hocken
flex   •  čapa|ć so ~m so,  so ip sich kauern, sich hocken
flex   •  čelcha|ć ~m,  ip schlurfen, latschen
flex 1   •  čelcho|tać ~tam, ~taš ip (↕ čerchać / čerchnyć / čerchotać) schlurfen, latschen
flex   •  čercha|ć ~m,  ip schlurfen, latschen
flex 1   •  čercho|tać ~tam, ~taš ip (↕ čelchać / čelchnyć / čelchotać) schlurfen, latschen
flex   •  čerpa|ć ~m,  ip (↕ čěrać) schöpfen
   flex   •  česa|ć ~m,  ip (ale ↕ ćesać) kämmen

   flex   •  česa|ć ~m,  ip (ale ↕ ćesać) (↕ šćětkować) bürsten

   flex   •  česa|ć ~m,  ip (ale ↕ ćesać) (↕ šrofować) striegeln

flex   •  čěra|ć ~m,  ip (↕ čerpać) schöpfen
flex   •  čicha|ć ~m,  ip (↕ třichać) niesen
flex   •  čika|ć ~m,  ip dźěć. kitzeln
  flex   •  čila|ć ~m,  ip pinkeln

  flex   •  čita|ć ~m,  ip lesen

flex   •  čmačka|ć ~m,  ip (↕ mlaskać) schnalzen
flex   •  čmačka|ć ~m,  ip (↕ mlaskać) schmatzen
flex   •  čmucha|ć ~m,  ip riechen, den Geruch prüfen
flex 1   •  čmucho|tać ~tam, ~taš ip (↕ čuchać / čuchotać / nuchać / nuchotać / smychać / smychotać / snuchać / snuchotać) riechen, den Geruch prüfen
flex   •  čmucha|ć ~m,  ip schnuppern
flex 1   •  čmucho|tać ~tam, ~taš ip (↕ čuchać / čuchotać / nuchać / nuchotać / smychać / smychotać / snuchać / snuchotać) schnuppern
flex   •  čowpa|ć ~m,  ip rutschen
flex   •  čucha|ć ~m,  ip (↕ čmuchać / nuchać / smychać / snuchać) riechen, den Geruch prüfen
flex   •  čucha|ć ~m,  ip (↕ čmuchać / nuchać / smychać / snuchać) schnuppern
flex 1   •  čucho|tać ~tam, ~taš ip (↕ čmuchotać / nuchotać / smychotać / snuchotać) riechen, den Geruch prüfen
flex 1   •  čucho|tać ~tam, ~taš ip (↕ čmuchotać / nuchotać / smychotać / snuchotać) schnuppern
flex   •  čujka|ć ~m,  ip wie ein Uhu rufen
   flex   •  čumpa|ć ~m,  ip schaukeln

   flex   •  čumpa|ć so ~m so,  so ip taumeln, torkeln

flex   •  čura|ć ~m,  ip spritzen
flex   •  čurka|ć ~m,  ip spritzen
flex   •  čura|ć ~m,  ip wulg. (↕ ščeć) pissen
flex   •  čurka|ć ~m,  ip wulg. (↕ ščeć) pissen
flex   •  čuwa|ć ~m,  ip zest. wachen
   flex   •  ćaha|ć ~m,  ip ziehen

   flex   •  ćaha|ć ~m,  ip zerren

   flex   •  ćaha|ć ~m,  ip treideln

   flex   •  ćaha|ć so ~m so,  so ip fig. sich zanken

flex   •  ćaza|ć ~m,  ip pfänden
flex   •  ćaza|ć ~m,  ip beschlagnahmen, entziehen
flex 1   •  ćeko|tać ~tam, ~taš ip (↕ šćebotać / šćekotać) schnattern
flex 1   •  ćeko|tać ~tam, ~taš ip (↕ šćebotać / šćekotać) zwitschern
flex   •  ćelčka|ć ~m,  ip umherspringen
flex   •  ćepa|ć ~m,  ip schlagen, klopfen
flex   •  ćesa|ć ~m,  ip (ale ↕ česać) behauen
flex   •  ćežka|ć ~m,  ip wägen
flex   •  ćika|ć ~m,  ip zwitschern

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!