pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž wote|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p schrumpfen

 flex   •  do|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p den Rest nehmen
 flex   •  doroze|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p vollends auseinander nehmen
 flex   •  dowu|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p vollends auswählen
 flex   •  na|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p zur Genüge nehmen
 flex   •  pře|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p durchnehmen
 flex   •  při|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p zunehmen, wachsen
  flex   •  roze|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p auseinander nehmen
  flex   •  roze|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p greifen, kaufen; woni su wšo ~brali sie haben alles gekauft
  flex   •  wote|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p abnehmen
  flex   •  wote|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p schrumpfen
 flex   •  wu|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p auswählen, aussortieren, aussuchen
 flex   •  wu|prać ~pjeru, ~pjerješ, pret ~prach, ~pra p herausprügeln
 flex   •  za|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p nehmen, einnehmen
  flex   •  ze|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p wegnehmen
  flex   •  ze|brać so ~bjeru so, ~bjerješ so, pret ~brach so, ~bra so p sich aufraffen
  flex   •  zwu|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p auswählen, aussortieren