Ł 

Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie sprasowan|a

flex   •  abejcejow|y alphabetisch
flex   •  abiturow|y (*↑ abiturny) Abitur-
flex   •  abscesow|y Abszess-
flex   •  abscisow|y Abszissen-; ~a wóska (↕ x-wóska) mat. Abszissenachse
flex   •  acalejow|y Azaleen-
flex   •  acetatow|y Azetat-; ~a žida Azetatseide
flex   •  acetylenow|y Azetylen-
flex   •  adhezijow|y Adhäsions-
flex   •  adjektiwow|y (↕ kajkostnikowy / přidawnikowy) Adjektiv-
flex   •  adjutantow|y Adjutanten-
flex   •  admiralow|y Admirals-
flex   •  adresow|y Adress-, Adressen-; ~a kartaja Adressenverzeichnis
flex   •  adwerbow|y (↕ přisłowjesny) Adverb-
flex   •  afektow|y Affekt-
flex   •  aferow|y Affären-
flex   •  afiksow|y Affix-
flex   •  agawow|y Agaven-
flex   •  agensow|y Agens-
flex   •  agentow|y Agenten-
flex   •  agenturow|y Agentur-
flex   •  aglomeratow|y Agglomerat-
flex   •  agregatow|y Aggregat-; agregatny staw Aggregatzustand
flex   •  agresijow|y Aggressions-
flex   •  agronomow|y Agronom-
flex   •  achatow|y Achat-
flex   •  achillesow|y Achilles-; ~a pjata Achillesferse
flex   •  Achillesow|y … des Achilles
flex   •  akacijow|y Akazien-
flex   •  akademijow|y Akademie-
flex   •  akcentow|y (*↑ přizwukowy) Akzent-
flex   •  akcijow|y Aktien-; ~y kapital Aktienkapital; ~e towarstwo Aktiengesellschaft
flex   •  akcizow|y Akzisen-
flex   •  akordeonow|y Akkordeon-
flex   •  akordow|y Akkord-; ~e dźěło Akkordarbeit; ~a sadźba hudź. Akkordsatz
flex   •  aktiwow|y Aktiv-
flex   •  aktowkow|y Aktentaschen-
flex   •  aktow|y Akt-
flex   •  aktow|y Akten-
flex   •  akumulatorow|y Akkumulatoren-
flex   •  akuwow|y wobch. (skr. → akumulatorowy) Akku-
flex   •  akuzatiwow|y Akkusativ-; ~y objekt Akkusativobjekt
flex   •  akwamarinow|y aquamarin, Aquamarin-
flex   •  akwarelow|y Aquarell-
flex   •  akwarijow|y Aquarien-; ~a ryba Aquarienfisch
flex   •  akwariumow|y (*↑ akwarijowy) Aquarien-
flex   •  alabastrow|y alabastern, Alabaster-
flex   •  alarmow|y Alarm-; ~y plan Alarmplan; ~y zwón Alarmglocke
flex   •  alawnow|y Alaun-
flex   •  albumow|y Album-; ~y wobraz Albumbild
flex   •  aldehydow|y Aldehyd-
flex   •  alejow|y Allee-
flex   •  alfabetow|y Alphabet-
flex   •  algow|y Algen-
flex   •  aligatorow|y Alligator-
flex   •  alkaloidow|y Alkaloid-
flex   •  alkoholow|y Alkohol-
flex   •  almanachow|y Almanach-
flex   •  alowejow|y Aloe-
flex   •  alpakow|y Alpaka-
flex   •  altow|y Alt-; ~y hłós Altstimme
flex   •  aluminijow|y (↕ aluminiumowy / hlinikowy) Aluminium-
flex   •  aluminiumow|y (↕ aluminijowy / hlinikowy) Aluminium-
flex   •  aluwow|y wobch. (skr. → aluminijowy) Alu-
flex   •  amalgamow|y Amalgam-
flex   •  ambulancow|y Ambulanz-
flex   •  ambulatorijow|y Ambulatoriums-
flex   •  ambulatoriumow|y (*↑ ambulatorijowy) Ambulatoriums-
flex   •  ametystow|y Amethyst-
flex   •  amfibijow|y Amphibien-; ~e jězdźidło Amphibienfahrzeug
flex   •  amfiteatrow|y Amphitheater-
flex   •  aminow|y Amino-; ~a kisalina chem. Aminosäure
flex   •  amnestijow|y Amnestie-
flex   •  amokow|y Amok-; ~y běhar Amokläufer
flex   •  amoniakow|y Ammoniak-
flex   •  amperehodźinow|y Amperestunden-
flex   •  amperhodźinow|y Amperestunden-
flex   •  amperemetrow|y Amperemeter-
flex   •  ampermetrow|y Amperemeter-
flex   •  ampereow|y Ampere-
flex   •  amperow|y Ampere-
flex   •  amplitudow|y Amplituden-
flex   •  amplow|y Ampel-; ~e křižowanišćo Ampelkreuzung
flex   •  ampulow|y Ampullen-
flex   •  amuletow|y Amulett-
flex   •  analyzow|y Analyse-
flex   •  ananasow|y Ananas-
flex   •  anekdotow|y Anekdoten-
flex   •  anemonow|y Anemonen-
flex   •  anilinow|y Anilin-; ~a barba Anilinfarbe
flex   •  anisow|y (↕ koprowy) Anis-
flex   •  anodow|y Anoden-
flex   •  anonsow|y Annoncen-
flex   •  anorakow|y Anorak-
flex   •  anotacijow|y Annotations-
flex   •  ansamblow|y Ensemble-
flex   •  anšowisow|y Anschovis-; ~a pasta Anschovispaste
flex   •  antenow|y Antennen-; ~y sćežor Antennenmast
flex   •  antikwariatow|y Antiquariats-
flex   •  antilopow|y Antilopen-
flex   •  antologijow|y Anthologie-

Nur die ersten 100 Einträge werden angezeigt!