pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž podunda|ć ~m,  p ein wenig schlendern, ein wenig bummeln

  flex   •  dočaka|ć ~m,  p abwarten, erwarten
  flex   •  dočaka|ć ~m,  p erleben; něčeho so ~ć || so ~yć etwas erleben
 flex   •  dočampa|ć ~m,  p heranschlendern, heranbummeln
 flex   •  dočerpa|ć ~m,  p ausschöpfen
 flex   •  dočita|ć ~m,  p fertig lesen
 flex   •  dodycha|ć ~m,  p den letzten Atemzug tun
  flex   •  dodźěła|ć ~m,  p fertig arbeiten
  flex   •  dodźěła|ć ~m,  p aufhören zu arbeiten
 flex   •  dodźiwać so jenož w infinitiwje dodźiwam so, dodźiwaš so p sich genug wundern; ~ njemóžach ich konnte mich nicht genug wundern
  flex   •  dohlada|ć ~m,  p zu Ende betrachten
  flex   •  dohlada|ć so ~m so,  so p gewahr werden
  flex   •  dohraba|ć ~m,  p fertig rechen
  flex   •  dohraba|ć ~m,  p zusammenraffen
  flex   •  dochowa|ć ~m,  p verbergen, verstecken
  flex   •  dochowa|ć ~m,  p fertig bergen; žně ~ć die Ernte fertig bergen
  flex   •  dojedna|ć ~m,  p vereinbaren, abmachen
  flex   •  dojedna|ć so ~m so,  so p sich einigen
 flex   •  dojěcha|ć ~m,  p hinreiten
  flex   •  dokała|ć ~m,  p erstechen
  flex   •  dokała|ć ~m,  p fertig hacken (drjewo)
  flex   •  dokida|ć ~m,  p ausgießen
  flex   •  dokida|ć ~m,  p nachgießen
 flex   •  dokopa|ć ~m,  p fertig hacken
 flex   •  dokusa|ć ~m,  p aufhören zu beißen, aufhören zu kauen
 flex   •  dołama|ć ~m,  p gänzlich zerbrechen
  flex   •  dolěta|ć ~m,  p irgendwohin fliegen
  flex   •  dolěta|ć ~m,  p irgendwohin laufen, irgendwohin rennen
  flex   •  domasa|ć so ~m so,  so p ertasten
  flex   •  domasa|ć so ~m so,  so p fig. gewahr werden
 flex   •  donahladać so jenož w infinitiwje donahladam so, donahladaš so p sich satt sehen; ~ njemóžach ich konnte mich nicht satt sehen
 flex   •  donasłuchać so jenož w infinitiwje donasłucham so, donasłuchaš so p genug hören; ~ njemóžach ich konnte nicht genug hören
 flex   •  dopada|ć ~m,  p vollends herunterfallen
  flex 1   •  dopi|sać ~sam, ~saš p zu Ende schreiben, fertig schreiben
 flex   •  dopiska|ć ~m,  p zu Ende musizieren
 flex   •  dopłoka|ć ~m,  p fertig waschen (šaty a pod.)
  flex   •  dopłuwa|ć ~m,  p zu Ende schwimmen
  flex   •  dopłuwa|ć ~m,  p (↕ připłuwać) einlaufen (łódź)
  flex 1   •  dopoka|zać ~zam, ~zaš p beweisen, nachweisen
  flex   •  dopomha|ć ~m,  p nachhelfen
  flex   •  dopomha|ć ~m,  p verhelfen
  flex   •  dopowěda|ć ~m,  p zu Ende erzählen
 flex   •  dopřehlada|ć ~m,  p fertig durchsehen
 flex   •  dorejwa|ć ~m,  p zrěd. (*↑ dorejować) zu Ende tanzen
  flex 1   •  dorěza|ć ~m,  p fertig sägen
  flex 1   •  dorěza|ć ~m,  p notschlachten
  flex   •  doroztorha|ć ~m,  p vollends zerreißen
  flex   •  doroztorha|ć ~m,  p vollends zerfleischen
  flex   •  doruna|ć ~m,  p fertig richten
  flex   •  doruna|ć ~m,  p fertig begradigen
  flex   •  doruna|ć ~m,  p fertig massieren, fertig einrenken
 flex   •  dosněda|ć ~m,  p fertig frühstücken
  flex   •  dosnowa|ć ~m,  p fertig haspeln (při tkaću)
  flex   •  dosnowa|ć so ~m so,  so p bis wohin rutschen
 flex   •  dospěwa|ć ~m,  p zu Ende singen
  flex   •  dosrěba|ć ~m,  p aussaugen
  flex   •  dosrěba|ć ~m,  p ausschlürfen
  flex   •  dosyka|ć ~m,  p fertig mähen
  flex   •  dosypa|ć ~m,  p vollends ausschütten
  flex   •  dosypa|ć ~m,  p nachschütten
 flex   •  doškraba|ć ~m,  p vollends auskratzen
  flex 1   •  došmjata|ć ~m,  p vollends verwirren
  flex 1   •  došmjata|ć so ~m so,  so p sich ausmären, sich auströdeln
  flex   •  dotorha|ć ~m,  p zerreißen
 flex   •  dotrjeba|ć ~m,  p aufbrauchen
  flex   •  dotruha|ć ~m,  p fertig hobeln
  flex   •  dotruha|ć ~m,  p fertig raspeln
  flex   •  dotruha|ć ~m,  p fertig schaben
  flex   •  dotruha|ć ~m,  p fertig rasieren
  flex   •  dotyka|ć ~m,  p fertig stopfen
  flex   •  dotyka|ć ~m,  p wobch. fertig essen
  flex 1   •  dowjaza|ć ~m,  p fertig binden
  flex   •  dowobara|ć ~m,  p verhüten, abwenden; něčemu ~ć etwas verhüten
  flex   •  dowobara|ć ~m,  p abwehren; něšto ~ć etwas abwehren
  flex   •  dowobara|ć so ~m so,  so p sich erwehren
 flex   •  dowobdźiwa|ć ~m,  p genug bewundern
  flex   •  dowoblěka|ć ~m,  p fertig anziehen, fertig kleiden
  flex   •  dowoła|ć ~m,  p aufhören zu rufen
  flex   •  dowoła|ć so ~m so,  so p errufen
 flex   •  dowora|ć ~m,  p fertig pflügen, fertig ackern
  flex 1   •  dowotpi|sać ~sam, ~saš p fertig abschreiben
 flex   •  dowuběra|ć ~m,  p fertig auslesen, fertig sortieren
 flex   •  dowučerpa|ć ~m,  p vollends ausschöpfen
  flex   •  dowujedna|ć ~m,  p endgültig versöhnen, endgültig einigen
  flex   •  dowujedna|ć ~m,  p endgültig vermitteln, endgültig schlichten
  flex 1   •  dowumjeta|ć ~m,  p vollends (hin)auswerfen
  flex   •  dozawěra|ć ~m,  p endgültig schließen, endgültig stilllegen
  flex   •  dozawěra|ć ~m,  p endgültig sperren, endgültig absperren
  flex   •  dozawěra|ć ~m,  p endgültig einsperren
  flex   •  dozawěra|ć ~m,  p endgültig verriegeln
 flex   •  dozběra|ć ~m,  p fertig lesen (na př. běrny)
 flex   •  dozjedna|ć ~m,  p zrěd. (*↑ dowujednać) endgültig versöhnen, endgültig einigen
 flex   •  naběha|ć so ~m so,  so p zur Genüge laufen
 flex   •  načaka|ć so ~m so,  so p lange genug warten
  flex   •  načěra|ć ~m,  p einschöpfen
  flex   •  načěra|ć ~m,  p voll schöpfen
  flex   •  načita|ć ~m,  p anlesen, anfangen zu lesen
  flex   •  načita|ć ~m,  p anlesen; něšto sej ~ć sich etwas anlesen
  flex   •  načita|ć so ~m so,  so p zur Genüge lesen
  flex   •  naćaha|ć ~m,  p aufziehen
  flex   •  naćaha|ć ~m,  p anziehen; mokrotu ~ć || ~ćahnyć || ~ować Feuchtigkeit anziehen

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!