pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) unaufmerksam

 flex   •  abdominaln|y abdominal
  flex   •  abejcejn|y alphabetisch
 flex   •  abruptn|y abrupt
 flex   •  absolutn|y absolut
 flex   •  absorptiwn|y absorptiv
 flex   •  abstinentn|y abstinent
 flex   •  abstraktn|y abstrakt
 flex   •  abstruzn|y abstrus
 flex   •  absurdn|y absurd
 flex   •  acimutaln|y azimutal
 flex   •  acuromódr|y azurblau
 flex   •  adaptowan|y adaptiert
 flex   •  adekwatn|y adäquat
 flex   •  administratiwn|y administrativ
 flex   •  adnominaln|y adnominal
 flex   •  adretn|y adrett
 flex   •  adwerbialn|y adverbial, Adverbial-; ~e wobstejenje rěč. Adverbialbestimmung
 flex   •  adwersatiwn|y adversativ
 flex 1   •  aerobn|y aerob
 flex   •  afirmatiwn|y affirmativ; ~e wuprajenje rěč. affirmative Aussage
 flex   •  agiln|y agil
 flex 1   •  agrarn|y agrarisch, Agrar-; ~a wědomosć Agrarwissenschaft
   flex   •  agresiwn|y aggressiv

 flex   •  akceptabeln|y akzeptabel, annehmbar
  flex   •  akcidencialn|y akzidentiell
  flex   •  akcidencieln|y akzidentiell (připadny, njebytostny)
 flex   •  aksialn|y axial, Axial-
 flex   •  aksilarn|y axillar
   flex 1   •  aktiwn|y aktiv; ~y sportowc aktiver Sportler

   flex 1   •  aktualn|y aktuell; ~y problem aktuelles Problem

 flex   •  akuratn|y akkurat; ~y čłowjek akkurater Mensch
 flex   •  akutn|y akut
 flex   •  albuminozn|y albuminös
 flex   •  alikwotn|y aliquot
 flex 1   •  alternatiwn|y alternativ, Alternativ-
 flex   •  aluwialn|y alluvial
 flex   •  alweolarn|y alveolar, Alveolar-
 flex   •  ambiciozn|y ambitiös
 flex   •  ambulantn|y ambulant
 flex   •  ameboidn|y amöboid
  flex   •  amfibn|y amphib, amphibisch
  flex   •  amfiboln|y (*↑ dwuzmyslny / wjacewoznamowy) amphibol, amphibolisch
  flex   •  amfiteatraln|y amphitheatralisch
 flex   •  amizantn|y amüsant
 flex   •  amorfn|y amorph
 flex   •  amurozn|y amourös
 flex   •  anacionaln|y anational
 flex   •  anaerobn|y anaerob
  flex   •  anakolutn|y anakoluthisch
 flex   •  anaksialn|y anaxial
  flex   •  analogn|y analog
 flex   •  animaln|y (*↑ animaliski) animalisch
 flex   •  anomaln|y anomal
 flex   •  anonymn|y anonym
 flex   •  antifeudaln|y antifeudal
 flex   •  antiklerikaln|y antiklerikal
 flex   •  antikn|y antik
  flex   •  antikoncepcionaln|y antikonzeptionell
  flex   •  antikoncepcioneln|y antikonzeptionell
 flex   •  antikwěrowan|y (*↑ zestarjeny) antiquiert
 flex   •  antinacionaln|y antinational
 flex   •  antonymn|y antonym
 flex   •  antropoidn|y (↕ čłowjekowopiči) anthropoid
 flex 1   •  antropomorfn|y anthropomorph
  flex   •  anualn|y annuell
  flex   •  anueln|y annuell
 flex   •  apartn|y apart
 flex   •  apetitn|y appetitlich
 flex 1   •  apokryfn|y apokryph
  flex   •  aposteriorn|y aposteriorisch
 flex   •  apozicionaln|y appositional
 flex   •  apriorn|y apriorisch
 flex   •  arbitrarn|y (*↑ lubowólny) arbiträr
 flex   •  architekturn|y Architektur; ~y běrow Architekturbüro
   flex   •  arogantn|y arrogant

  flex   •  arterialn|y arteriell
  flex   •  arterieln|y arteriell
 flex 1   •  artificieln|y artifiziell
 flex   •  asocialn|y asozial
 flex   •  asociatiwn|y assoziativ
 flex   •  astraln|y astral
 flex   •  atomarn|y atomar; ~e brónjenje atomare Rüstung
 flex 1   •  atonaln|y atonal
 flex   •  atraktiwn|y attraktiv; ~y poskitk attraktives Angebot
 flex   •  atributiwn|y attributiv
 flex 1   •  awdiowizueln|y audiovisuell
 flex   •  awditiwn|y auditiv
 flex   •  awstralidn|y australid
  flex   •  awtarkn|y (*↑ njewotwisny) autark
 flex 1   •  awtogen|y autogen; ~e skowanje autogenes Schweißen
 flex   •  awtochton|y autochthon
 flex 1   •  awtonomn|y autonom; ~a republika autonome Republik
 flex   •  awtoritarn|y autoritär
 flex   •  awtoritatiwn|y autoritativ
 flex   •  bablindźan|y pergamenten, Pergament-
 flex   •  bacilarn|y bazillär
 flex   •  bałmjan|y baumwollen, Baumwoll-; ~a košla Baumwollhemd
  flex   •  baladeskn|y balladesk
 flex   •  banaln|y banal
   flex   •  bankrotn|y bankrott

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!