pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž mjezyskład m

flex   •  acid ~a m chem. Azid (sól dusykowodźikoweje kisaliny)
flex   •  akord ~a m Akkord
flex   •  aldehyd ~a m chem. Aldehyd (organiska wjazba)
flex   •  alkaloid ~a m Alkaloid (jědojta dusykowa wjazba, kotraž wustupuje w rostlinach)
flex   •  aneroid ~a m (skr. → aneroidbarometer) Aneroid
flex   •  asteroid ~a m Asteroid
flex   •  background ~a m Background
flex   •  Bagdad ~a m ON Bagdad (stolica Iraka)
flex   •  billard ~a m Billard
flex   •  bioprud ~a m Biostrom
flex   •  Bjerwałd ~a m ON Bärwalde
flex   •  błud ~a m (↕ błudnosć) Irrsinn, Wahn, Wahnsinn, Verrücktheit
  Blisk|i wuchod ~eho ~a m der Nahe Osten
  1. flex   •  Blisk|i mas.
  2. flex   •  wuchod ~a m mas.
flex   •  bliskowobchad ~a m Nahverkehr
flex   •  blizzard ~a m meteor. Blizzard (sněhowy wichor)
flex   •  boulevard ~a m (*↑ bulwar) Boulevard
flex   •  bromid ~a m chem. Bromid (sól)
flex   •  brud ~a m Unrat, Schmutz
flex   •  Buchenwald ~a m ON Buchenwald (koncentraciske lěhwo w Němskej)
flex   •  celuloid ~a m Zelluloid
flex   •  cyanid ~a m chem. Zyanid (sól cyanowodźika)
flex   •  Čad ~a m LN Tschad (stat w Africe)
  Dalok|i wuchod ~eho ~a m der Ferne Osten
  1. flex 2   •  Dalok|i mas.
  2. flex   •  wuchod ~a m mas.
flex   •  dalokopowod ~a m (↕ dalokowód) Fernleitung
flex   •  dalokowid ~a m Fernglas, Feldstecher
flex   •  dalokowid ~a m Fernrohr
flex   •  dalokowobchad ~a m Fernverkehr
flex   •  deltoid ~a m Deltoid (štyriróžk z dweju jenakoramjeniteju třiróžkow)
flex   •  dioksyd ~a m chem. Dioxid (oksyd z dwěmaj kislikowymaj atomomaj); wuhlikowy ~ Kohlendioxid
flex   •  diwidend ~a m mat. Dividend
flex   •  dochad ~a m Eingang; ~ tworow Wareneingang
flex   •  dokład ~a m Beleg, Nachweis
flex   •  dopad ~a m Aufschlag (na př. bul)
flex   •  dźihad ~a m Dschihad (swjata wójna muslimow)
flex   •  ekowobchod ~a m Ökoladen
flex   •  elipsoid ~a m geom. Ellipsoid
flex   •  Emsland ~a m Emsland
flex   •  endokard ~a m med. Endokard (nutřkowna koža wutroby)
flex   •  farad ~a m fyz. Farad (jednotka elektriskeje kapacity)
flex   •  Feuerland ~a m Feuerland
flex   •  fjeld ~a m Fjäll, Fjell
flex   •  fjord ~a m Fjord
flex   •  fond ~a m Fond
flex   •  formaldehyd ~a m Formaldehyd
flex   •  Friesland ~a m Friesland
flex   •  genocid ~a m Genozid
flex   •  grand ~a m Grand (škot); ~ ouvert Grand ouvert
flex   •  Greifswald ~a m ON Greifswald (město w Mecklenburgsko-Předpomorskej)
flex   •  happyend ~a m Happyend
flex   •  happy-end ~a m Happyend
flex   •  hazard ~a m (skr. → hazardowa hra) Hasard
flex   •  Helgoland ~a m Helgoland (kupa w Sewjernym morju)
flex   •  heptachord ~a m hudź. Heptachord (wulka septima)
flex   •  hołd ~a m (*↑ hołdowanje) Huldigung
flex   •  hwizd ~a m Pfiff
flex   •  hydroksyd ~a m chem. Hydroxid (wjazba wodźika a kislika)
flex   •  hyperboloid ~a m Hyperboloid
flex   •  chlorid ~a m Chlorid
flex   •  Jarobrod ~a m ON Erfurt (krajna stolica Durinskeje)
flex   •  jod ~a m chem. (↕ rjasyk) Jod
flex   •  juhowuchod ~a m Südosten
flex   •  juhozapad ~a m Südwesten
flex   •  kad ~a m Qualm, Rauch
flex   •  Kaliningrad ~a m ON Kaliningrad (město w Ruskej)
flex   •  karbid ~a m Karbid
flex   •  keyboard ~a m Keyboard (hudźbny nastroj)
flex   •  kilopond ~a m Kilopond
flex   •  knihiskład ~a m Buchlager
flex   •  konoid ~a m geom. Konoid (kehelojte ćěleso)
flex   •  kord ~a m Cord (tkanina)
flex   •  krinoid ~a m cool. Krinoide (kałatokóžnik)
flex   •  kristaloid ~a m Kristalloid
flex   •  krjud ~a m (↕ bič / křud) Peitsche
flex   •  křud ~a m (↕ bič / krjud) Peitsche
flex   •  Kumwałd ~a m ON Cunewalde
flex   •  Leningrad ~a m hist.||ON (*↑ Pětrohród) Leningrad (město w Ruskej)
flex   •  ličboslěd ~a m Zahlenfolge
flex   •  listopad ~a m Laubfall
flex   •  lunochod ~a m hist. Lunochod (sowjetske měsačkowe jězdźidło)
flex   •  Madrid ~a m ON Madrid (stolica Španiskeje)
flex   •  Mailand ~a m ON Mailand (město w Italskej)
flex   •  małozawod ~a m Kleinbetrieb
flex   •  mangold ~a m bot. Mangold
flex   •  měnoprud ~a m fyz. Wechselstrom
flex   •  milipond ~a m Millipond
flex   •  minuend ~a m mat. Minuend (ličba, wot kotrejež ma so něšto wotćahnyć)
flex   •  mjezyposchod ~a m Zwischengeschoss
flex 1   •  mjezyskład ~a m Zwischenlager
flex   •  monoksyd ~a m chem. Monoxid (oksyd z jednoho kislikoweho atoma)
flex   •  moped ~a m Moped
flex   •  multiplikand ~a m mat. Multiplikand
   flex   •  nadpad ~a m Angriff, Überfall; rubježny ~ Raubüberfall; powětrowy ~ Luftangriff

   flex   •  nadpad ~a m Befall

   flex   •  nadpad ~a m med. Anfall

flex   •  najězd ~a m Anfahrt
flex   •  najězd ~a m Auffahrt
flex   •  nakid ~a m Auflauf (jědź)
flex   •  nakład ~a m Frachtgut, Ladung, Last
flex   •  nakład ~a m (Buch)auflage
flex   •  napad ~a m Einfall, Idee

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!