Ł 

pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž khanat m

Hornjoserbsce flex   •  ablawt ~a m rěč. Ablaut
Hornjoserbsce flex   •  abonement ~a m Abonnement
Hornjoserbsce flex   •  abonnement ~a m (*↑ abonement) Abonnement
Hornjoserbsce flex   •  abort ~a m med. Abort
Hornjoserbsce flex   •  absint ~a m Absinth (połonowy palenc)
Hornjoserbsce flex   •  acetat ~a m chem. Azetat (sól kisałoweje kisaliny)
Hornjoserbsce flex   •  acimut ~a m astron. Azimut
Hornjoserbsce flex   •  adwent ~a m Advent
Hornjoserbsce flex   •  afekt ~a m Affekt
Hornjoserbsce flex   •  afront ~a m Affront
Hornjoserbsce flex   •  aglomerat ~a m Agglomerat
Hornjoserbsce flex   •  agreement ~a m pol. Agreement (bjezformne dorěčenje w mjezystatnym wobchadźe)
Hornjoserbsce flex   •  agregat ~a m Aggregat
Hornjoserbsce flex   •  agrément ~a m pol. Agrément (přihłosowanje k pomjenowanju diplomatiskeho zastupjerja)
Hornjoserbsce flex   •  achat ~a m Achat (drohokamjeń)
Hornjoserbsce flex   •  achromat ~a m Achromat
Hornjoserbsce flex   •  akcent ~a m (*↑ přizwuk) Akzent
Hornjoserbsce flex   •  akt ~a m Akt; swjedźenski ~ Festakt
Hornjoserbsce flex   •  akut ~a m rěč. Akut (přizwukowe znamješko)
Hornjoserbsce flex   •  akwawit ~a m Aquavit (palenc)
Hornjoserbsce flex   •  akwedukt ~a m Aquädukt
Hornjoserbsce flex   •  alfabet ~a m Alphabet
Hornjoserbsce flex   •  alt ~a m Alt
Hornjoserbsce flex   •  aluminat ~a m chem. Aluminat (sól)
Hornjoserbsce flex   •  alumnat ~a m Alumnat
Hornjoserbsce flex   •  ametyst ~a m Amethyst (drohokamjeń)
Hornjoserbsce flex   •  amonit ~a m Ammonit
Hornjoserbsce flex   •  amulet ~a m Amulett
Hornjoserbsce flex   •  anakolut ~a m rěč. Anakoluth (sadowy łamk)
Hornjoserbsce flex   •  anapest ~a m Anapäst (wjeršowa stopa)
Hornjoserbsce flex   •  angažement ~a m Engagement
Hornjoserbsce flex   •  antikwariat ~a m Antiquariat
Hornjoserbsce flex   •  antracit ~a m Anthrazit
Hornjoserbsce flex   •  aorist ~a m rěč. Aorist
Hornjoserbsce flex   •  aparat ~a m Apparat; fotografiski ~ Fotoapparat
Hornjoserbsce flex   •  apartment ~a m Apartment (mjeńše bydlenje)
Hornjoserbsce flex   •  apatit ~a m min. Apatit
Hornjoserbsce   flex   •  apetit ~a m Appetit

Hornjoserbsce flex   •  apochromat ~a m Apochromat
Hornjoserbsce flex   •  apostolat ~a m Apostolat
Hornjoserbsce flex   •  appartement ~a m Appartement (rjad stwow w hotelu)
Hornjoserbsce flex   •  aranžement ~a m Arrangement
Hornjoserbsce flex   •  arest ~a m Arrest
Hornjoserbsce flex   •  argot ~a m rěč. Argot
Hornjoserbsce flex   •  argument ~a m Argument; politiski ~ politisches Argument
Hornjoserbsce flex   •  arrangement ~a m (*↑ aranžement) Arrangement
Hornjoserbsce flex   •  artefakt ~a m Artefakt
Hornjoserbsce flex   •  asbest ~a m Asbest
Hornjoserbsce flex   •  asfalt ~a m Asphalt
Hornjoserbsce flex   •  aspekt ~a m rěč. (↕ słowjesny wid) Aspekt (gramatiska kategorija)
Hornjoserbsce flex   •  aspekt ~a m Aspekt (hladanišćo); towaršnostny ~ gesellschaftlicher Aspekt
Hornjoserbsce flex   •  astat ~a m Astat, Astatin
Hornjoserbsce flex   •  Ašgabat ~a m ON Aschgabat (stolica Turkmenskeje)
Hornjoserbsce flex   •  atentat ~a m Attentat; ~ skućić ein Attentat verüben
Hornjoserbsce flex   •  atest ~a m Attest; lěkarski ~ ärztliches Attest
Hornjoserbsce flex   •  atribut ~a m rěč. (↕ přimjet) Attribut
Hornjoserbsce flex   •  atribut ~a m Attribut (charakteristiska kajkosć)
Hornjoserbsce flex   •  awgment ~a m rěč. Augment
Hornjoserbsce flex   •  awgust ~a m (↕ žnjenc) August (měsac)
Hornjoserbsce flex   •  awtomat ~a m Automat; telefonowy ~ Telefonautomat
Hornjoserbsce flex   •  awtoportret ~a m (*↑ samoportret) Selbstporträt
Hornjoserbsce flex   •  awtoreferat ~a m Autoreferat
Hornjoserbsce flex   •  babot ~a m Geplapper
Hornjoserbsce flex   •  bajonet ~a m Bajonett
Hornjoserbsce flex   •  bakelit ~a m Bakelit (kumštna maćizna)
Hornjoserbsce flex   •  balast ~a m Ballast
Hornjoserbsce flex   •  balet ~a m Ballett
Hornjoserbsce flex   •  Banat ~a m LN Banat (krajina mjez Dunajom, Tysu a Marosom)
Hornjoserbsce flex   •  banket ~a m Bankett
Hornjoserbsce flex   •  bankomat ~a m Bankautomat, Geldautomat
Hornjoserbsce flex   •  bankrot ~a m Bankrott
Hornjoserbsce flex   •  bant ~a m Band (tkanina)
Hornjoserbsce flex   •  bant ~a m Schleife (dźěl narodneje drasty)
Hornjoserbsce flex   •  bant ~a m bot. Grashalm
Hornjoserbsce flex   •  baret ~a m Barett
Hornjoserbsce flex   •  barchent ~a m Barchent (tkanina z bałmy)
Hornjoserbsce flex   •  Bart ~a m ON Baruth
Hornjoserbsce flex   •  baryt ~a m min. Baryt (bariumowy sulfat)
Hornjoserbsce flex   •  batist ~a m Batist (drobna tkanina)
Hornjoserbsce flex   •  bawksit ~a m min. Bauxit
Hornjoserbsce flex   •  bazalt ~a m geol. (↕ stołpowc) Basalt
Hornjoserbsce flex   •  beat ~a m (skr. → beatowa hudźba) Beat
Hornjoserbsce flex   •  behmlot ~a m Behmlot (echolot)
Hornjoserbsce flex   •  Beirut ~a m ON Beirut (stolica Libanona)
Hornjoserbsce flex   •  bifet ~a m (*↑ bifej) Büfett
Hornjoserbsce flex   •  bikarbonat ~a m Bikarbonat
Hornjoserbsce flex   •  bikwadrat ~a m Biquadrat
Hornjoserbsce flex   •  bilet ~a m Billett
Hornjoserbsce flex   •  biret ~a m Birett
Hornjoserbsce flex   •  biskwit ~a m Biskuit
Hornjoserbsce flex   •  błyskoškit ~a m Blitzschutz
Hornjoserbsce flex   •  błyskot ~a m Blinken
Hornjoserbsce flex   •  blackout ~a m Blackout
Hornjoserbsce flex   •  black-out ~a m Blackout
Hornjoserbsce flex   •  blanket ~a m Blankett (podpisane, ale hišće njedowupjelnjene wopismo)
Hornjoserbsce flex   •  bobot ~a m Gebubber
Hornjoserbsce flex   •  bodysuit ~a m Bodysuit (wusko přilěhowata, jednodźělna spódnja drasta)
Hornjoserbsce flex   •  bojkot ~a m Boykott
Hornjoserbsce flex   •  bombardement ~a m Bombardement
Hornjoserbsce flex   •  bonmot ~a m Bonmot (duchapołne přispomnjenje)

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!