pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž Hank|a ~i f dim.||PN Anna, Hanna

flex   •  abiturientk|a ~i f Abiturientin
flex   •  abonentk|a ~i f Abonnentin
flex   •  Aboridźink|a ~i f die Aborigine
flex   •  Abruzzowčank|a ~i f Abruzzerin
flex   •  absolwentk|a ~i f Absolventin
flex   •  Accračank|a ~i f Accraerin
flex   •  Addis-Abebjank|a ~i f Addis-Abebaerin
flex   •  Adenjank|a ~i f Adenerin
flex   •  adresatk|a ~i f Adressatin
flex   •  adwentistk|a ~i f Adventistin
flex   •  adwentničk|a ~i f Adventsfeier
flex   •  aerodynamik|a ~i f Aerodynamik
flex   •  aeromechanik|a ~i f Aeromechanik
flex   •  aerostatik|a ~i f Aerostatik
flex   •  Afghaničank|a ~i f Afghanin
flex   •  Afričank|a ~i f Afrikanerin
flex   •  Afrik|a ~i f Afrika
flex   •  afrikanistik|a ~i f Afrikanistik
flex   •  Afroameričank|a ~i f Afroamerikanerin
flex   •  agentk|a ~i f Agentin
flex   •  agitatork|a ~i f Agitatorin
flex   •  agogik|a ~i f hudź. Agogik (wučba wo wuhotowanju tempa)
flex   •  agronomk|a ~i f Agronomin
flex   •  agrotechnik|a ~i f Agrotechnik
flex   •  Achaičank|a ~i f Achaierin
flex   •  akademikark|a ~i f Akademikerin
flex   •  akrobatik|a ~i f Akrobatik
flex   •  akrobatk|a ~i f Akrobatin
flex   •  aktiwistk|a ~i f Aktivistin
flex   •  aktowk|a ~i f Aktentasche
flex   •  akustik|a ~i f Akustik
flex   •  Alask|a ~i f LN Alaska (sewjeroameriska połkupa)
flex   •  Alask|a ~i f LN Alaska (stat USA)
flex   •  Alaskačank|a ~i f Alaskaerin (wobydlerka połkupy)
flex   •  Alaskačank|a ~i f Alaskaerin (staćanka)
flex   •  Albanjank|a ~i f Albanerin
flex   •  aleatorik|a ~i f hudź. Aleatorik (moderny kompoziciski stil z připadnymi elementami)
flex   •  Aleksandričank|a ~i f Alexandrinerin
flex   •  Alexandričank|a ~i f (*↑ Aleksandričanka) Alexandrinerin
flex   •  Algeričank|a ~i f Algerierin
flex   •  Algierčank|a ~i f Algiererin
flex   •  Allgäučank|a ~i f Allgäuerin
flex   •  Alma-Atačank|a ~i f (*↑ Almatyčanka) Alma-Ataerin
flex   •  Almatyčank|a ~i f Almatyerin
flex   •  alpinistik|a ~i f Alpinistik
flex   •  alpinistk|a ~i f Alpinistin
flex   •  altistk|a ~i f Altistin
flex   •  amaconk|a ~i f myt. Amazone
flex   •  amaconk|a ~i f sport Turnierreiterin
flex   •  amaterk|a ~i f Amateurin
flex   •  Američank|a ~i f Amerikanerin
flex   •  Amerik|a ~i f Amerika; Južna ~ Südamerika; Sewjerna ~ Nordamerika; Srjedźna ~ Mittelamerika
flex   •  amerikanistik|a ~i f Amerikanistik
flex   •  amerikanistk|a ~i f Amerikanistin
flex   •  Ammanjank|a ~i f Ammanerin
flex   •  Amsterdamjank|a ~i f Amsterdamerin
flex   •  analfabetk|a ~i f Analphabetin
flex   •  analytik|a ~i f Analytik
flex   •  anarchistk|a ~i f Anarchistin
flex   •  Anatoličank|a ~i f Anatolierin
flex   •  anatomk|a ~i f Anatomin
flex   •  Andaluzičank|a ~i f Andalusierin
flex   •  Andorračank|a ~i f Andorranerin
flex   •  anestezistk|a ~i f Anästhesistin
flex   •  anglistik|a ~i f Anglistik
flex   •  anglistk|a ~i f Anglistin
flex   •  Angloameričank|a ~i f Angloamerikanerin
flex   •  Angloamerik|a ~i f Angloamerika
flex   •  Angolčank|a ~i f Angolanerin
flex   •  angorakóčk|a ~i f cool. Angorakatze
flex   •  Ankaračank|a ~i f Ankaraerin
flex   •  Antarktik|a ~i f Antarktika (antarktiski kontinent)
flex   •  antifašistk|a ~i f Antifaschistin
flex   •  antik|a ~i f Antike
flex   •  antikritik|a ~i f Antikritik
flex   •  Antwerpenjank|a ~i f Antwerpenerin
flex   •  apologetik|a ~i f Apologetik
flex   •  apotek|a ~i f (*↑ lěkarnja) Apotheke
flex   •  apotekark|a ~i f (*↑ lěkarnica) Apothekerin
flex   •  Apuličank|a ~i f Apulierin
flex   •  arabesk|a ~i f Arabeske
flex   •  arabistik|a ~i f Arabistik
flex   •  Arabk|a ~i f Araberin
flex   •  Aragonjank|a ~i f hist. Aragonierin
flex   •  Aramejčank|a ~i f Aramäerin
flex   •  aranžerk|a ~i f Arrangeurin
flex   •  arcywójwodk|a ~i f Erzherzogin
flex   •  Argentinjank|a ~i f Argentinierin
flex   •  Archangelšćank|a ~i f Archangelskerin
flex   •  archeologowk|a ~i f Archäologin
flex   •  architektk|a ~i f Architektin
flex   •  architektonik|a ~i f Architektonik
flex   •  archiwark|a ~i f Archivarin
flex   •  Aričank|a ~i f Arierin
flex   •  aristokratk|a ~i f Aristokratin
flex   •  aritmetik|a ~i f mat. Arithmetik
flex   •  Arizonjank|a ~i f Arizonaerin
flex   •  Arktičank|a ~i f Arktikerin (wobydlerka Arktisy)
flex   •  Armenjank|a ~i f Armenierin
flex   •  arnik|a ~i f bot. Arnika

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!