Ł 

Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie esperant|o ~a n Esperanto

Hornjoserbsce flex 2   •  awt|o ~a n Auto, Kraftwagen; wosobowe ~o Personenkraftwagen; nakładne ~o Lastkraftwagen
Hornjoserbsce flex   •  błót|o ~a n Dreck, Schlamm, Schmutz
Hornjoserbsce flex   •  ćěst|o ~a n Teig
Hornjoserbsce flex   •  dwuměst|o ~a n Zweistadt
Hornjoserbsce flex 2   •  esperant|o ~a n Esperanto
Hornjoserbsce flex 2   •  fot|o ~a n Foto; barbne ~o Farbfoto; čornoběłe ~o Schwarzweißfoto; pasowe ~o Passbild
Hornjoserbsce flex 2   •  get|o ~a n Getto
Hornjoserbsce flex 2   •  ghett|o ~a (sg lok ghetće) n (*↑ geto) Ghetto
Hornjoserbsce flex   •  girokont|o ~a n (↕ girowe konto) Girokonto
Hornjoserbsce flex 2   •  grafit|o ~a n Graffito (družina wuměłskeje twórby)
Hornjoserbsce flex   •  jelit|o ~a n anat. Pansen (dźěl žołdka žuwakow)
Hornjoserbsce flex 2   •  kont|o ~a n Konto
Hornjoserbsce flex   •  kopyt|o ~a n Huf
Hornjoserbsce flex   •  kopyt|o ~a n Leisten
Hornjoserbsce flex   •  kort|o ~a n Trog; kamjentne ~o Steintrog
Hornjoserbsce flex   •  kort|o ~a n geol. (↕ wužłobina / žłobina) Mulde, Becken
Hornjoserbsce flex 2   •  libret|o ~a n hudź. Libretto (tekstowa kniha operow, operetow a pod.)
Hornjoserbsce flex 2   •  lot|o ~a n Lotto
Hornjoserbsce flex 2   •  mement|o ~a n Memento
Hornjoserbsce flex   •  měst|o ~a (sg lok měsće) n Stadt; wokrjesne ~o Kreisstadt; industrijowe ~o Industriestadt; wikowanske ~o Handelsstadt; přistawne ~o Hafenstadt; namjezne ~o Grenzstadt; nutřkowne ~o Innenstadt
Hornjoserbsce flex 2   •  mot|o ~a n Motto
Hornjoserbsce flex   •  myt|o ~a n Preis, Auszeichnung; Myto Ćišinskeho Ćišinski-Preis
Hornjoserbsce flex   •  naměst|o ~a n Platz (w měsće)
Hornjoserbsce   Now|e Měst|o ~eho ~a n ON Neustadt (město w Hornjej Łužicy)
  1. flex 2   •  Now|e neu.
  2. flex   •  Měst|o ~a n
Hornjoserbsce   Now|e Měst|o ~eho ~a n ON Neustadt (pola Wojerec)
  1. flex 2   •  Now|e neu.
  2. flex   •  Měst|o ~a n
Hornjoserbsce   Now|e Měst|o ~eho ~a n ON Neustädtel
  1. flex 2   •  Now|e neu.
  2. flex   •  Měst|o ~a n
Hornjoserbsce flex   •  połlět|o ~a n Halbjahr
Hornjoserbsce flex 2   •  port|o ~a n Porto
Hornjoserbsce flex   •  předměst|o ~a n Vorstadt
Hornjoserbsce flex 2   •  risott|o ~a n (*↑ rizoto) Risotto
Hornjoserbsce flex 2   •  rizot|o ~a n Risotto
Hornjoserbsce flex 2   •  sgrafit|o ~a n Sgraffito (škrabany wobmjetk)
Hornjoserbsce flex   •  swětłolět|o ~a n (↕ swětłowe lěto) Lichtjahr
Hornjoserbsce flex   •  štwórćlět|o ~a n Vierteljahr
Hornjoserbsce flex 2   •  tot|o ~a n Toto
Hornjoserbsce flex   •  tuto n reg. (*↑ to / tole) dies, dieses
Hornjoserbsce flex 2   •  wet|o ~a n Veto
Hornjoserbsce flex   •  wobměst|o ~a n Weichbild, Stadtgebiet
Hornjoserbsce flex   •  wobměst|o ~a n Stadtrand, Außenbezirke
Hornjoserbsce flex   •  wulkoměst|o ~a n Großstadt
Hornjoserbsce flex   •  złot|o ~a n chem. (↕ awrum) Gold
Hornjoserbsce flex   •  žit|o ~a n Getreide
Hornjoserbsce flex   •  žit|o ~a n (*↑ rožka) Roggen
Hornjoserbsce flex   •  lament|o n
Hornjoserbsce flex   •  lott|o n njeprawop. (↑ loto)
Hornjoserbsce flex   •  małoměst|o n
Hornjoserbsce flex   •  put|o n zrěd.
Hornjoserbsce flex   •  přednaměst|o n
Hornjoserbsce flex   •  sgrafitt|o n njeprawop. (↑ sgrafito)
Hornjoserbsce flex   •  telelot|o n
Hornjoserbsce flex   •  telelott|o n njeprawop. (↑ teleloto)
Hornjoserbsce flex   •  wulkofot|o n
Hornjoserbsce flex   •  šesćiměst|o n
Hornjoserbsce flex   •  aupair-lět|o n
Hornjoserbsce flex   •  biožit|o n
Hornjoserbsce flex   •  e-awt|o n
Hornjoserbsce flex   •  ekokont|o n
Hornjoserbsce flex   •  halgat|o n
Hornjoserbsce flex   •  pest|o n
Hornjoserbsce flex   •  police-awt|o n wobch.
Hornjoserbsce flex   •  předlět|o n
Hornjoserbsce flex   •  superawt|o n