Ł 

pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž asfalt|ować ~uju, ~uješ ip asphaltieren

Hornjoserbsce  flex   •  abitur|ować ~uju, ~uješ ip Abitur ablegen
Hornjoserbsce  flex   •  ablakt|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ wotćěšować) ablaktieren
Hornjoserbsce  flex   •  abon|ować ~uju, ~uješ ip abonnieren
Hornjoserbsce  flex   •  abort|ować ~uju, ~uješ ip abortieren
Hornjoserbsce  flex   •  absolw|ować ~uju, ~uješ ip absolvieren
Hornjoserbsce  flex   •  absorb|ować ~uju, ~uješ ip absorbieren
Hornjoserbsce  flex   •  abstrah|ować ~uju, ~uješ ip abstrahieren
Hornjoserbsce  flex   •  adapt|ować ~uju, ~uješ ip adaptieren
Hornjoserbsce  flex   •  aděr|ować ~uju, ~uješ ip addieren
Hornjoserbsce  flex   •  adopt|ować ~uju, ~uješ ip adoptieren
Hornjoserbsce  flex   •  adres|ować ~uju, ~uješ ip adressieren
Hornjoserbsce  flex   •  adsorb|ować ~uju, ~uješ ip adsorbieren
Hornjoserbsce  flex   •  afekt|ować ~uju, ~uješ ip affektieren
Hornjoserbsce  flex   •  afin|ować ~uju, ~uješ ip affinieren
Hornjoserbsce  flex   •  agěr|ować ~uju, ~uješ ip agieren
Hornjoserbsce  flex   •  agit|ować ~uju, ~uješ ip agitieren
Hornjoserbsce   flex   •  aglomerěr|ować ~uju, ~uješ ip agglomerieren
Hornjoserbsce   flex   •  aglomer|ować ~uju, ~uješ ip agglomerieren
Hornjoserbsce   flex   •  aglutiněr|ować ~uju, ~uješ ip agglutinieren
Hornjoserbsce   flex   •  aglutin|ować ~uju, ~uješ ip agglutinieren
Hornjoserbsce  flex   •  akceler|ować ~uju, ~uješ ip akzelerieren
Hornjoserbsce  flex   •  akcent|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ přizwukować) akzentuieren
Hornjoserbsce    flex   •  akcept|ować ~uju, ~uješ ip akzeptieren

Hornjoserbsce  flex   •  aklam|ować ~uju, ~uješ ip akklamieren
Hornjoserbsce  flex   •  aklimatiz|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ zadomjeć / zadomjować) akklimatisieren
Hornjoserbsce  flex   •  akredit|ować ~uju, ~uješ ip akkreditieren
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwěr|ować ~uju, ~uješ ip (↕ aktiwizować) aktivieren
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwiz|ować ~uju, ~uješ ip (↕ aktiwěrować) aktivieren
Hornjoserbsce  flex   •  aktualiz|ować ~uju, ~uješ ip aktualisieren
Hornjoserbsce  flex   •  akumul|ować ~uju, ~uješ ip akkumulieren
Hornjoserbsce  flex   •  akwarel|ować ~uju, ~uješ ip aquarellieren
Hornjoserbsce    flex   •  alarm|ować ~uju, ~uješ ip alarmieren

Hornjoserbsce  flex   •  alegoriz|ować ~uju, ~uješ ip allegorisieren
Hornjoserbsce  flex   •  alfabetiz|ować ~uju, ~uješ ip alphabetisieren
Hornjoserbsce  flex   •  aliěr|ować ~uju, ~uješ ip alliieren
Hornjoserbsce  flex   •  alkoholiz|ować ~uju, ~uješ ip alkoholisieren
Hornjoserbsce  flex   •  altern|ować ~uju, ~uješ ip alternieren
Hornjoserbsce  flex   •  amalgam|ować ~uju, ~uješ ip amalgamieren
Hornjoserbsce  flex   •  amelior|ować ~uju, ~uješ ip ameliorieren
Hornjoserbsce  flex   •  amerikaniz|ować ~uju, ~uješ ip amerikanisieren
Hornjoserbsce  flex   •  amizěr|ować ~uju, ~uješ ip amüsieren
Hornjoserbsce  flex   •  amnest|ować ~uju, ~uješ ip amnestieren
Hornjoserbsce  flex   •  amortiz|ować ~uju, ~uješ ip amortisieren
Hornjoserbsce  flex   •  amplifik|ować ~uju, ~uješ ip amplifizieren
Hornjoserbsce   flex   •  amputěr|ować ~uju, ~uješ ip amputieren
Hornjoserbsce   flex   •  amput|ować ~uju, ~uješ ip amputieren
Hornjoserbsce  flex   •  amtěr|ować ~uju, ~uješ ip amtieren
Hornjoserbsce  flex   •  analyz|ować ~uju, ~uješ ip analysieren
Hornjoserbsce  flex   •  anekt|ować ~uju, ~uješ ip annektieren
Hornjoserbsce    flex   •  angaž|ować ~uju, ~uješ ip engagieren

Hornjoserbsce  flex   •  animěr|ować ~uju, ~uješ ip animieren
Hornjoserbsce  flex   •  anons|ować ~uju, ~uješ ip annoncieren
Hornjoserbsce  flex   •  anticip|ować ~uju, ~uješ ip antizipieren
Hornjoserbsce  flex   •  anul|ować ~uju, ~uješ ip annullieren
Hornjoserbsce  flex   •  apel|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ namołwjeć) appellieren
Hornjoserbsce  flex   •  apercip|ować ~uju, ~uješ ip apperzipieren
Hornjoserbsce   flex   •  aplawděr|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ přikleskować) applaudieren
Hornjoserbsce   flex   •  aplawd|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ přikleskować) applaudieren
Hornjoserbsce  flex   •  aplik|ować ~uju, ~uješ ip applizieren
Hornjoserbsce  flex   •  apokop|ować ~uju, ~uješ ip apokopieren
Hornjoserbsce  flex   •  aport|ować ~uju, ~uješ ip apportieren
Hornjoserbsce  flex   •  apostrof|ować ~uju, ~uješ ip apostrophieren
Hornjoserbsce  flex   •  aprob|ować ~uju, ~uješ ip approbieren
Hornjoserbsce  flex   •  aranž|ować ~uju, ~uješ ip arrangieren
Hornjoserbsce  flex   •  arest|ować ~uju, ~uješ ip arrestieren
Hornjoserbsce  flex   •  argument|ować ~uju, ~uješ ip argumentieren
Hornjoserbsce  flex   •  archaiz|ować ~uju, ~uješ ip archaisieren
Hornjoserbsce  flex   •  artikul|ować ~uju, ~uješ ip artikulieren
Hornjoserbsce  flex   •  ascend|ować ~uju, ~uješ ip aszendieren
Hornjoserbsce   flex   •  asfaltěr|ować ~uju, ~uješ ip asphaltieren
Hornjoserbsce   flex   •  asfalt|ować ~uju, ~uješ ip asphaltieren
Hornjoserbsce  flex   •  asibil|ować ~uju, ~uješ ip assibilieren
Hornjoserbsce  flex   •  asimil|ować ~uju, ~uješ ip assimilieren
Hornjoserbsce   flex   •  asistěr|ować ~uju, ~uješ ip assistieren
Hornjoserbsce   flex   •  asist|ować ~uju, ~uješ ip assistieren
Hornjoserbsce  flex   •  asociěr|ować ~uju, ~uješ ip assoziieren
Hornjoserbsce   flex   •  aspirěr|ować ~uju, ~uješ ip aspirieren
Hornjoserbsce   flex   •  aspir|ować ~uju, ~uješ ip aspirieren
Hornjoserbsce   flex   •  atakěr|ować ~uju, ~uješ ip attackieren
Hornjoserbsce   flex   •  atak|ować ~uju, ~uješ ip attackieren
Hornjoserbsce  flex   •  atest|ować ~uju, ~uješ ip attestieren
Hornjoserbsce  flex   •  atomiz|ować ~uju, ~uješ ip atomisieren
Hornjoserbsce   flex   •  awansěr|ować ~uju, ~uješ ip avancieren
Hornjoserbsce   flex   •  awans|ować ~uju, ~uješ ip avancieren
Hornjoserbsce  flex   •  awiz|ować ~uju, ~uješ ip avisieren
Hornjoserbsce  flex   •  awkcion|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ přesadźować) auktionieren
Hornjoserbsce  flex   •  awtentifik|ować ~uju, ~uješ ip authentifizieren
Hornjoserbsce  flex   •  awtentiz|ować ~uju, ~uješ ip authentisieren
Hornjoserbsce  flex   •  awtomatiz|ować ~uju, ~uješ ip automatisieren
Hornjoserbsce  flex   •  awtoriz|ować ~uju, ~uješ ip autorisieren
Hornjoserbsce  flex   •  bagateliz|ować ~uju, ~uješ ip bagatellisieren
Hornjoserbsce  flex   •  bagr|ować ~uju, ~uješ ip baggern
Hornjoserbsce  flex   •  bajc|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ łužić) beizen
Hornjoserbsce  flex   •  balans|ować ~uju, ~uješ ip balancieren
Hornjoserbsce  flex   •  balsam|ować ~uju, ~uješ ip balsamieren, einbalsamieren
Hornjoserbsce  flex   •  bandaž|ować ~uju, ~uješ ip bandagieren
Hornjoserbsce  flex   •  banderol|ować ~uju, ~uješ ip banderolieren
Hornjoserbsce  flex   •  bankrot|ować ~uju, ~uješ ip bankrottieren, Bankrott gehen
Hornjoserbsce   flex   •  barikaděr|ować ~uju, ~uješ ip barrikadieren
Hornjoserbsce   flex   •  barikad|ować ~uju, ~uješ ip barrikadieren

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!