Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie Apoloni|a f PN (↑ Apolonija) Apollonia

flex   •  Alexandri|a ~je f ON (*↑ Aleksandrija) Alexandria (město w Egyptowskej)
flex   •  Andre|a ~je f PN Andrea
flex   •  Brasili|a ~je f ON (*↑ Brazilija) Brasilia (stolica Brazilskeje)
flex   •  Gambi|a ~je f LN (*↑ Gambija) Gambia (stat w Africe)
flex   •  Guine|a ~je f LN (*↑ Gineja) Guinea (stat w zapadnej Africe)
flex   •  Kampuche|a ~je f hist.||LN (*↑ Kambodźa) Kampuchea (stat w Zadnjej Indiskej)
flex   •  Keni|a ~je f LN (*↑ Kenija) Kenia (stat we wuchodnej Africe)
flex   •  Liberi|a ~je f LN (*↑ Liberija) Liberia (stat w zapadnej Africe)
flex   •  Malaysi|a ~je f LN (*↑ Malajzija) Malaysia (stat w juhowuchodnej Aziji)
flex   •  Mari|a ~je (sg dat || lok Mariji) f PN Maria
flex   •  Nigeri|a ~je f LN (*↑ Nigerija) Nigeria (stat w zapadnej Africe)
  Papuwa-Now|a Guine|a ~eje ~je f (*↑ Papu(w)a-Nowa Gineja) Papua-Neuguinea (stat we wuchodnej Aziji)
  1. flex 2   •  Papuwa-Now|a fem.
  2. flex   •  Guine|a ~je f
  Papua-Now|a Guine|a ~eje ~je f (*↑ Papu(w)a-Nowa Gineja) Papua-Neuguinea (stat we wuchodnej Aziji)
  1. flex 2   •  Papua-Now|a fem.
  2. flex   •  Guine|a ~je f
flex   •  pizzeri|a ~je f (*↑ picerija) Pizzeria
flex   •  Somali|a ~je f LN (*↑ Somalija) Somalia (stat we wuchodnej Africe)
flex   •  Tansani|a ~je f LN (*↑ Tansanija) Tansania (stat w Africe)
flex   •  Amali|a f PN (↑ Amalija) Amalia, Amalie
flex   •  Andre|a f PN (↑ Andreja) Andrea
flex   •  Antoni|a f PN (↑ Antonija) Antonia, Antonie
flex   •  Apoloni|a f PN (↑ Apolonija) Apollonia
flex   •  Dari|a f PN (↑ Darija) Daria
flex   •  Dorote|a f PN (↑ Doroteja) Dorothea
flex   •  Emili|a f PN (↑ Emilija) Emilia, Emilie
flex   •  Eugeni|a f PN (↑ Eugenija) Eugenia
flex   •  Eulali|a f PN (↑ Eulalija) Eulalia
flex   •  Fabi|a f PN (↑ Fabija) Fabia
flex   •  Fideli|a f PN (↑ Fidelija) Fidelia
flex   •  Georgi|a f PN (↑ Georgija) Georgia
flex   •  Juli|a f PN (↑ Julija) Julia, Julie
flex   •  Klawdi|a f PN (↑ Klawdija) Claudia, Klaudia
flex   •  Korneli|a f PN (↑ Kornelija) Cornelia, Kornelia
flex   •  Kseni|a f PN (↑ Ksenija) Xenia
flex   •  Le|a f PN (↑ Leja) Lea, Leah
flex   •  Luci|a f PN (↑ Lucija) Luzia, Luzie
flex   •  Lydi|a f PN (↑ Lydija) Lydia
flex   •  Mari|a f PN (↑ Marija) Maria, Marie
flex   •  Mi|a f PN (↑ Mija) Mia
flex   •  Natali|a f PN (↑ Natalija) Natalia
flex   •  Odili|a f PN (↑ Otilija) Odilia, Odilie
flex   •  Oliwi|a f PN (↑ Oliwija) Olivia
flex   •  Otili|a f PN (↑ Otilija) Ottilia, Ottilie
flex   •  Patrici|a f PN (↑ Patricija) Patrizia
flex   •  Pi|a f PN (↑ Pija) Pia
flex   •  Rabe|a f PN (↑ Rabeja) Rabea
flex   •  Saski|a f PN (↑ Saskija) Saskia
flex   •  Silwi|a f PN (↑ Silwija) Silvia, Sylvia
flex   •  Sylwi|a f PN (↑ Sylwija) Silvia, Sylvia
flex   •  Tabe|a f PN (↑ Tabeja) Tabea
flex   •  Te|a f PN (↑ Teja) Tea, Thea
flex   •  Monrovi|a f ON
flex   •  Nikosi|a f ON
flex   •  Pretori|a f ON
flex   •  Victori|a f PN