pytaj leksemy ze samsnej fleksiju kaž Alis|a f PN (↑ Hilžbjeta) Alice

 flex   •  abatis|a ~y f Äbtissin
  flex   •  abejcejnic|a ~y f Abc-Schützin
  flex   •  abejcejnic|a ~y f Abc-Buch
 flex   •  abscis|a ~y f mat. Abszisse
 flex   •  abstinenc|a ~y f Abstinenz
 flex   •  adolescenc|a ~y f Adoleszenz (pózdni wotrězk młodosće)
 flex   •  adres|a ~y f Adresse
 flex   •  akceptanc|a ~y f Akzeptanz
 flex   •  akcidenc|a ~y f ćišć. Akzidenz
 flex   •  akciz|a ~y f Akzise
 flex   •  aktiwkonferenc|a ~y f hist. Aktivkonferenz
  flex   •  akurates|a ~y f Akkuratesse, Akkuratheit
 flex   •  alianc|a ~y f Allianz; Swjata ~a hist. die Heilige Allianz
 flex   •  ambulanc|a ~y f Ambulanz
 flex   •  anabioz|a ~y f biol. Anabiose (skryte žiwjenje)
 flex   •  analyz|a ~y f Analyse
 flex   •  anamnez|a ~y f med. Anamnese (předstawizny chorosće)
 flex   •  anons|a ~y f Annonce
 flex   •  antiseps|a ~y f med. Antisepsis (zaničowanje zarodkow chorosće)
 flex   •  antitez|a ~y f Antithese
 flex   •  apokalyps|a ~y f Apokalypse
 flex   •  apoteoz|a ~y f Apotheose (wozbóžnjowanje, wokrasnjenje)
 flex   •  aprikoz|a ~y f Aprikose
 flex   •  arkebuz|a ~y f woj.||hist. Arkebuse (třělba)
  flex   •  aroganc|a ~y f Arroganz
 flex   •  arterioskleroz|a ~y f med. Arteriosklerose
 flex   •  ascendenc|a ~y f astron. Aszendenz
 flex   •  asistenc|a ~y f Assistenz
 flex   •  askez|a ~y f Askese
 flex   •  asonanc|a ~y f Assonanz
 flex   •  atentatnic|a ~y f Attentäterin
  flex   •  aupairholc|a ~y f Aupairmädchen
  flex   •  aupair-holc|a ~y f Aupairmädchen
  flex   •  au-pair-holc|a ~y f Aupairmädchen
 flex   •  awans|a ~y f Avance
 flex   •  awdienc|a ~y f Audienz; ~u skićić Audienz geben
 flex   •  awtohypnoz|a ~y f Autohypnose
  flex   •  baćonic|a ~y f cool. Störchin
  flex   •  baćonic|a ~y f bot. Storchschnabel
 flex   •  baiss|a ~y f Baisse (spad kursa na bursy)
 flex   •  bajc|a ~y f (*↑ łuh) Beize
 flex   •  balans|a ~y f Balance
 flex   •  baletez|a ~y f Balletteuse
 flex   •  balic|a ~y f bot. Beifuß
 flex   •  bambusnic|a ~y f Bambusrohr
 flex   •  bankownic|a ~y f die Bankangestellte
 flex   •  baric|a ~y f cool. (↕ mjedwjedźica) Bärin
 flex   •  barkas|a ~y f Barkasse (motorski čołm)
 flex   •  barones|a ~y f Baronesse
 flex   •  basnic|a ~y f Dichterin
  flex   •  baz|a ~y f Basis
  flex   •  baz|a ~y f chem. Base (wjazba, kotraž twori z kisalinami sele)
  flex   •  bědnic|a ~y f die Elende
  flex   •  bědnic|a ~y f Elendsort
  flex   •  běhańc|a ~y f Laufen, Gehen
  flex   •  běhańc|a ~y f (↕ lětańca) Laufen, Rennerei
 flex   •  bělic|a ~y f bot. Wachskirsche
 flex   •  běžeńc|a ~y f med. (↕ dyzenterija) Ruhr
 flex   •  bifetez|a ~y f Büfettiere, Büfettdame
 flex   •  bijeńc|a ~y f Schlägerei
 flex   •  bilanc|a ~y f Bilanz
 flex   •  biocenoz|a ~y f Biozönose (symbioza zwěrjatow a rostlinow)
 flex   •  biogenez|a ~y f Biogenese
 flex   •  biomas|a ~y f Biomasse
  flex   •  bjesadnic|a ~y f Unterhalterin
  flex   •  bjesadnic|a ~y f Gesprächspartnerin
 flex   •  błaznic|a ~y f Närrin, Törin
 flex   •  błudnic|a ~y f Irrenanstalt
 flex   •  błysknic|a ~y f bot. Glanzgras
 flex   •  blědnic|a ~y f med. Bleichsucht
 flex   •  bluz|a ~y f Bluse
  flex   •  bóčnic|a ~y f Seitenbrett
  flex   •  bóčnic|a ~y f Flanke
  flex   •  bóčnic|a ~y f Seitenleder (pola rjemjeniny)
 flex   •  bojownic|a ~y f (↕ wojowarka) Kämpferin
 flex   •  boks|a ~y f Box
 flex   •  boksowańc|a ~y f (*↑ pjasćowańca) Boxkampf
 flex   •  bórnic|a ~y f Bindfaden
 flex   •  borownic|a ~y f cool. Kieferneule (mjetel)
 flex   •  brěz|a ~y f bot. Birke
 flex   •  Brěz|a ~y f ON Birkau
 flex   •  brězyc|a ~y f bot.||wys. (*↑ brěza) Birke
  flex   •  brigadnic|a ~y f weibliches Brigademitglied
  flex   •  brigadnic|a ~y f (*↑ brigaděrka) Brigadierin
 flex   •  brizanc|a ~y f Brisanz
 flex   •  brjušnic|a ~y f anat. (↕ brjušna prózdnjeńca) Bauchhöhle
  flex   •  brónic|a ~y f Eggebalken (dźěl brónow)
  flex   •  brónic|a ~y f anat. Netzhaut (we wóčku)
 flex   •  bronz|a ~y f Bronze
 flex   •  brunic|a ~y f Braunkohle; wudobywanje ~y Braunkohlenabbau
 flex   •  brusnic|a ~y f bot. Preiselbeere
 flex   •  bufetez|a ~y f (*↑ bifeteza) Büfettiere, Büfettdame
 flex   •  bukwic|a ~y f Buchecker
 flex   •  bulic|a ~y f bot. Beifuß
 flex   •  buric|a ~y f cool. Sturmtaucher
 flex   •  burs|a ~y f Börse
 flex   •  bystric|a ~y f zest. (*↑ dźiwja rěčka) Gießbach, Wildbach
  flex   •  caric|a ~y f Zarin
 flex   •  carjownic|a ~y f bot. Kaiserkrone
 flex   •  celuloz|a ~y f (*↑ drjewizna) Zellulose, Zellstoff

Jenož prěnje 100 zapiskow so pokazuje!