Ł 

Suche Lexeme mit gleicher Flexion wie ćišć m

 flex   •  abejcej ~a m Abc
 flex   •  adej ~a m Ade; ~ prajić Ade sagen
 flex   •  akwarel ~a m Aquarell
 flex   •  akwarij ~a m Aquarium
 flex   •  alkohol ~a m Alkohol
 flex   •  alkyl ~a m chem. Alkyl (jednohódnotny zbytk wuhlikowodźika)
 flex   •  alowej ~a m bot. Aloe
 flex   •  Altaj ~a m der Altai (horiny w centralnej Aziji)
 flex   •  aluminij ~a m chem. (↕ aluminium / hlinik) Aluminium
  flex   •  aluwij ~a m Alluvium
 flex   •  ambulatorij ~a m Ambulatorium; wjesny ~ Landambulatorium
  flex   •  americij ~a m Americium
 flex   •  amfibol ~a m min. Amphibol
  flex 2   •  a-moll ~a m hudź. a-Moll
 flex   •  amonij ~a m chem. Ammonium (atomowa skupina dusyka a wodźika)
 flex   •  ansambl ~a m Ensemble
 flex   •  antifonal ~a m Antifonale (zběrka antifonow)
 flex   •  apel ~a m (*↑ namołwa) Appell
   flex   •  apryl ~a m (↕ jutrownik) April

 flex   •  areal ~a m Areal
 flex   •  archipel ~a m Archipel (skupina kupow)
 flex   •  arsenal ~a m Arsenal; brónjowy ~ Waffenarsenal
 flex   •  artel ~a m hist. Artel (ruske ratarske zjednoćenstwo)
 flex   •  artikl ~a m Artikel; zawodny ~ Leitartikel
 flex   •  ateljej ~a m Atelier; filmowy ~ Filmatelier
 flex   •  atol ~a m Atoll (rynkojta koralowa kupa)
  flex   •  atrij ~a m Atrium
 flex   •  awditorij ~a m Auditorium
 flex   •  awtomobil ~a m Automobil
 flex   •  azyl ~a m Asyl; politiski ~ politisches Asyl
 flex   •  bacchanal ~a m Bacchanal
 flex   •  Bajkal ~a m (skr. → Bajkalski jězor) der Baikal
 flex   •  bakšiš ~a m Bakschisch
 flex   •  Bangladesh ~a m LN (*↑ Bangladeš) Bangladesch (stat w Aziji)
 flex   •  Bangladeš ~a m LN Bangladesch (stat w Aziji)
 flex   •  barbič ~a m (↕ seršćowc) Pinsel
 flex   •  barboćišć ~a m Farbdruck
 flex   •  barrel ~a m Barrel (duta měra)
 flex   •  baršć ~a m bot. Bärenklau
 flex   •  Baršć ~a m ON Forst (město w Delnjej Łužicy)
 flex   •  baseball ~a m Baseball
 flex   •  Basel ~a m ON Basel (město w Šwicarskej)
 flex   •  basketball ~a m Basketball
 flex   •  beachvolleyball ~a m (*↑ bičwolejbul) Beachvolleyball
 flex   •  bencol ~a m chem. Benzol (kołmazowy destilat z kamjentneho wuhla)
 flex   •  bencyl ~a m chem. Benzyl (skupina atomow w mnoholičbnych chemiskich wjazbach)
 flex   •  beryl ~a m Beryll (drohokamjeń)
  flex   •  běrtl ~a m Viertel
  flex   •  bič ~a m (↕ krjud / křud) Peitsche
  flex   •  bič ~a m (↕ heja) Keule
  flex   •  bič ~a m (↕ heja) Schlägel
  flex   •  bič ~a m sport Schläger; tenisowy ~ (↕ tenisowka) Tennisschläger
 flex   •  bičwolejbul ~a m Beachvolleyball
 flex   •  bifej ~a m Büfett
 flex   •  bilabial ~a m rěč. Bilabial (konsonantiski zwuk)
 flex   •  bimbjel ~a m (*↑ bombjel) Bommel, Quaste
 flex   •  bimetal ~a m Bimetall
 flex   •  binokl ~a m Binokel
 flex   •  błyskač ~a m Blitzgerät
 flex   •  błyšć ~a m Glanz, Funkeln
 flex   •  błyšćel ~a m min. Glimmerschiefer
 flex   •  blušć ~a m bot. (↕ efoj) Efeu
 flex   •  bomjel ~a m Baumöl (mjenjehódny wolij za swěcu resp. k mazanju)
 flex   •  bordel ~a m Bordell
 flex   •  bufej ~a m (*↑ bifej) Büfett
 flex   •  buklej ~a m Bouclé
 flex   •  bul ~a m Ball
  flex   •  buncl ~a m Filzschuh
  flex   •  buncl ~a m Hausschuh
 flex   •  callgirl ~a m Callgirl
  flex 1   •  Cambridge ~a m ON Cambridge (město w Jendźelskej)
 flex   •  ceremoniel ~a m Zeremoniell
 flex   •  cigurij ~a m wobch. (*↑ cichorija) Zichorie (kofejowy dodawk)
   flex   •  cil ~a m Ziel; bliski ~ Nahziel

 flex   •  ciwil ~a m Zivil
 flex   •  cocktail ~a m Cocktail
 flex   •  cól ~a m Zoll (jednotka měry); po ~ach zollweise; ~ wulki zollgroß
 flex   •  cyhel ~a m Ziegel; třěšny ~ Dachziegel; paleny ~ gebrannter Ziegel
 flex   •  cymbal ~a m Zimbal
 flex   •  cympl ~a m Troddel, Zipfel
 flex   •  Cympl ~a m ON Zimpel
 flex   •  čaj ~a m Tee; čorny ~ schwarzer Tee
 flex   •  čardaš ~a m Csardas (reja)
  flex   •  čeć ~a m Bommel
  flex   •  čeć ~a m bot. Dolde, Traube
  flex   •  čeć ~a m Büschel, Bündel; ~ trawy Grasbüschel; ~ pruhow Strahlenbündel; ~ prostych mat. Geradenbüschel
 flex   •  čerwjenokruš ~a m min. Silberblende
  flex   •  česel ~a m Bürste
  flex   •  česel ~a m Krummhacke
 flex   •  čisć ~a m nab. (ale ↕ ćišć) Fegefeuer
 flex   •  čołač ~a m Wasserkopf
 flex   •  čornokruš ~a m min.||zest. (*↑ njebjesnik) Pecherz
 flex   •  čorš ~a m Serge (tkanina)
  flex   •  Čukč ~a m Tschuktsche
 flex   •  ćahač ~a m Zugleine
 flex   •  ćećel ~a m anat. (↕ fleksa / sucha žiła) Sehne
  flex   •  ćežel ~a m Uhrengewicht
 flex   •  ćišć ~a m (ale ↕ čisć) Druck; powětrowy ~ Luftdruck; ~ wudawkow Kostendruck
 flex   •  ćopłostroj ~a m Wärmekraftmaschine
 flex   •  dalokostudij ~a m Fernstudium

Nur die ersten 100 Einträge werden angezeigt!