dli|ć so ~ju so, ~ješ so, pret ~jach so, ~ješe so ip (↕ komdźić so) 1. säumig sein, säumen; 2. sich verzögern