Ł
Hornjoserbsce     flex   •  bjesad|ować ~uju, ~uješ ip sich unterhalten

Hornjoserbsce  flex   •  nabjesad|ować so ~uju so, ~uješ so p sich genug unterhalten
Hornjoserbsce  flex   •  pobjesad|ować ~uju, ~uješ p sich ein wenig unterhalten
Hornjoserbsce  flex   •  bjesadowar ~ja m Unterhalter
 flex   •  bjesadowančk|o n

siehe Deutsch Plausch DOW 1989/1991

 flex   •  bjesadowark|a f

siehe Deutsch Gesellschafterin DOW 1989/1991

Hornjoserbsce  flex   •  bjesad|a ~y f Unterhaltung, Plauderei
Hornjoserbsce  flex   bjesadnic|a ~y f 1. Unterhalterin; 2. Gesprächspartnerin
Hornjoserbsce  flex   bjesadnik ~a m 1. Unterhalter; 2. Gesprächspartner
Hornjoserbsce  flex   •  bjesadn|y unterhaltsam, gesellig
 flex   •  bjesad|a f

siehe Deutsch Small-Talk SNL Subst

flex (wólna) flex bjesada f

flex smalltalk m

 flex   •  bjesadliw|y

siehe Deutsch Unterhaltungston DOW 1989/1991

Hornjoserbsce  flex   •  njebjes|a - plt.||nab. Himmel
Hornjoserbsce  flex   •  njebjesačk ~a m fig. Mond
Hornjoserbsce  flex   •  njebjesak ~a m Himmelsstürmer, Fantast
 flex   •  njebjesanošer m zest.

siehe Deutsch Baldachinträger DOW 1989/1991