Ł 
flex 1   •  dobyćer ~ja m Gewinner, Sieger; olympiski ~ Olympiasieger