Ł 
flex   •  akredit|ować ~uju, ~uješ ip akkreditieren