Ł 
Deutsch

Störfall SNL Subst Kernkraftwerk

flex hawarija f