Ł
Deutsch

Matthäusevangelium TermNab Subst Buch im NT

kath flex sćenje n po (swjatym) Mateju

kath flex ewangelij m po (swjatym) Mateju

ev flex sćenje n swjateho Mateja