flex   •  započ|eć p

andiskutieren SNL Verb

diskusiju flex zahajić p [wo něčim]

diskusiju flex zahajeć ip [wo něčim]

flex započeć p diskutować [něšto/wo něčim]

flex započinać ip diskutować [něšto/wo něčim]

flex podiskutować p [něšto/wo něčim]