Ł
flex   •  wotstawk m

siehe Deutsch Bodenfreiheit SNL Subst Technik

flex wotstawk m wot zemje

siehe Deutsch Brennweite SNL Subst

flex 2 palny flex wotstawk m

siehe Deutsch Mindestabstand SNL Subst

flex 2 minimalny flex wotstawk m

flex najmjeńši flex wotstawk m

siehe Deutsch Schere SNL Subs t ↑DOW Unterschied

flex rozdźěl m

flex rozdźěle m Pl

flex wotstawk m