Suche Key: d2.wjednistwo1

 flex   •  wjednistw|o n

Doppelspitze SNL Subst

Politik

flex 2 dwójne flex wjednistwo n

flex 2 dwoje flex wjednistwo n

flex 2 dwójne flex nawodnistwo n

flex 2 dwoje flex nawodnistwo n

Sport

flex 2 dwójny flex nadběh m

Führungsetage SNL Subst

flex etaža f wjednistwa

flex etaža f nawodnistwa

flex wjednistwo n

flex nawodnistwo n

Geschäftsführung SNL Subst

das Leiten

flex wjednistwo n předewzaća

flex wjednistwo n firmy

flex wjedźenje n předewzaća

flex wjedźenje n firmy

flex nawjedowanje n firmy

flex nawjedowanje n předewzaća

Person(en)

flex jednaćelstwo n

flex jednaćelske flex wjednistwo n

flex 3 wobchodne flex wjednistwo n

flex 2 wobchodniske flex wjednistwo n

Parteiführung SNL Subst

flex wjednistwo n strony

flex 2 stronske flex wjednistwo n

Tabellenführung SNL Subst

flex wjednistwo n tabulki

flex wjednistwo n tabele

Unternehmensführung SNL Subst

flex wjednistwo n předewzaća

flex nawodnistwo n předewzaća