Suche Key: d2.register1

 flex   •  regist|er ~ra m

Operandenregister TermInf Subst

flex operandowy flex register m GSg registra

Prinzipalregister TermMus Subst

flex principalowy flex register m GSg registra

Handelsregister SNL Subst

flex 2 wikowanski flex register m GSg registra

Vereinsregister SNL Subst

flex towarstwowy flex register m GSg registra

flex register m GSg registra towarstwow

Vorstrafenregister SNL Subst

flex register m GSg registra předchłostanjow

flex předchłostanski flex register m GSg registra