Suche Key: d2.poplatk1

 flex   •  popłatk m

Abfallgebühr SNL Subst

flex wotpadkowy flex popłatk m

flex popłatk m za wotpadki

Abwassergebühr SNL Subst

flex popłatk m za wopłóčki

flex popłatk m za wotwody

flex wopłóčkowy flex popłatk m

flex wotwodowy flex popłatk m

Anschlussgebühr SNL Subst

flex popłatk m za přizamknjenje

flex přizamkowy flex popłatk m

Autobahnmaut SNL Subst

flex awtodróhowa flex mawt f GSg mawty NPl mawty NDu mawće

flex awtodróhowa flex mawt f Sg indekl NPl mawty NDu mawće

flex awtodróhowa flex maut f GSg mauty NPl mauty NDu mauće

flex awtodróhowa flex maut f Sg indekl NPl mauty NDu mauće

flex awtodróhowy flex popłatk m

Bankgebühr SNL Subst

flex bankowy flex popłatk m

Bußgeld SNL Subst

flex pokutne flex pjenjezy Plt

flex pokutny flex pjenjez m

flex pokutny flex popłatk m

Dosenpfand SNL Subst

flex tyzowy flex popłatk m

flex zastawny flex pjenjez m za tyzy

flex zastawny flex pjenjez m za blachowe tyzy

flex zastawny flex popłatk m za tyzy

flex zastawny flex popłatk m za blachowe tyzy

Grundgebühr SNL Subst

flex zakładny flex popłatk m

Kindergartenpauschale SNL Subst

flex pawšala f za pěstowarnju

flex pawšala f za pěstowarnje

flex pawšalny flex popłatk m za pěstowarnju

flex pawšalny flex popłatk m za pěstowarnje

Kontoführungsgebühr SNL Subst

flex popłatk m za wjedźenje konta

Lastgeld SNL Subst

flex nakładne flex pjenjezy Plt

flex nakładny flex pjenjez m

flex nakładny flex popłatk m

Maklergebühr SNL Subst ↑DOW auch

flex maklerski flex popłatk m

flex maklerowy flex popłatk m

Maut SNL Subst

flex mawt f GSg mawty NDu mawće NPl mawty

flex mawt f Sg indekl NDu mawće NPl mawty

flex maut f GSg mauty NDu mauće NPl mauty

flex maut f Sg indekl NDu mauće NPl mauty

flex awtodróhowy flex popłatk m

Mautgebühr SNL Subst ↑Maut

flex mawtowy flex popłatk m

flex mautowy flex popłatk m

flex awtodróhowy flex popłatk m

Monatsgebühr SNL Subst

flex měsačny flex popłatk m

Müllabfuhrgebühr SNL Subst

flex wotpadkowy flex wotwoženski flex popłatk m

flex smjećowy flex wotwoženski flex popłatk m

flex popłatk m za wotwoženje wotpadkow

flex popłatk m za wotwoženje smjećow

Nachnahmegebühr SNL Subst

flex doběrkowy flex popłatk m

Nutzungsgebühr SNL Subst

flex wužiwanski flex popłatk m

flex popłatk m za wužiwanje

Parkgebühr SNL Subst

flex parkowanski flex popłatk m

flex popłatk m za parkowanje

Pflichtpfand SNL Subst

flex winowatostny flex popłatk m

flex winowatostny flex popłatk m za tyzy

flex winowatostny flex popłatk m za bleše

Praxisgebühr SNL Subst

flex praksowy flex popłatk m

Rundfunkgebühr SNL Subst

flex rozhłosowy flex popłatk m

flex GEZ-popłatk m

Säumniszuschlag SNL Subst

flex skomdźenski flex popłatk m

flex popłatk m skomdźenja dla

Standgebühr SNL Subst

flex popłatk m za stejišćo

flex popłatk m za stejnišćo

flex popłatk m za wustajenišćo

flex popłatk m za předawanišćo

Startgeld SNL Subst

flex startowanske flex pjenjezy Plt

flex startowe flex pjenjezy Plt

flex startowanski flex pjenjez m

flex startowy flex pjenjez m

flex pjenjez m za start

flex pjenjezy Plt za start

Gebühr auch

flex startowanski flex popłatk m

flex startowy flex popłatk m

Strafgebühr SNL Subst

flex chłostanski flex popłatk m

Studiengebühr SNL Subst

flex studijny flex popłatk m

flex popłatk m za studij

Transitgebühr SNL Subst

flex transitny flex popłatk m

flex transitowy flex popłatk m

Vermittlungsgebühr SNL Subst

flex posrědkowanski flex popłatk m

flex popłatk m za posrědkowanje

flex popłatk m za sposrědkowanje

Verwarnungsgeld SNL Subst

flex porokowanske flex pjenjezy Plt

flex porokowanski flex pjenjez m

flex porokowanski flex popłatk m

Verzugsgebühr SNL Subst

flex popłatk m komdźenja dla

flex popłatk m zakomdźenja dla

Vorlesungsgebühr SNL Subst

flex čitanski flex popłatk m

flex čitanski flex pjenjez m

flex popłatk m za čitanja

flex pjenjez m za čitanja

Wegegeld SNL Subst

flex pućne flex pjenjezy Plt

flex pućowe flex pjenjezy Plt

flex pućny flex pjenjez m

flex pućowy flex pjenjez m

flex popłatk m za wužiwanje puća