Suche Key: d2.mzdowe1

 flex   •  mzdow|e

Lohngefälle SNL Subst

flex mzdowe flex rozdźěle m Pl

flex mzdowy flex rozdźěl m

Lohnnebenkosten SNL Subst

flex 2 pódlanske flex mzdowe flex kóšty Plt

flex 2 pódlanske flex mzdowe flex košty Plt

Lohnverhandlung SNL Subst

flex mzdowe flex jednanje n

flex jednanje n wo mzdźě

flex jednanje n wo mzdach

Schlechtwettergeld SNL Subst

flex mzdowe flex wurunanje n při špatnym wjedrje

flex mzdowe flex zarunanje n při špatnym wjedrje

Verdienstbescheinigung SNL Subst

flex mzdowe flex wopismo n

flex mzdowe flex wobswědčenje n

flex wobswědčenje n mzdy