flex   •  łódź f

Gleitbootlage TermSpo Subst


flex połoženje n kaž flex nošnopłoninowa flex łódź f

Schubschiff TermGeo Subst

flex ćišćata flex łódź f

Zubringerschiff TermGeo Subst

flex dowožowanska flex łódź f

flex přiwožowanska flex łódź f

Apolloraumschiff SNL Subst

flex swětnišćowa flex łódź f Apollo

flex Apollowa flex swětnišćowa flex łódź f

Atom-U-Boot SNL Subst

flex atomowy flex podnurjak m

flex atomowy flex podmórnik m

flex atomowa flex podmórska flex łódź f

Containerschiff SNL Subst

flex kontejnerowa flex łódź f

flex containerowa flex łódź f

Eindecker SNL Subst

Flugwesen

flex jednokřidłač m

Schiffswesen

flex jednołubjowa flex łódź f

Fährschiff SNL Subst

flex přewozna flex łódź f

flex přewoz m

Kreuzfahrtschiff SNL Subst

flex křižowanska flex łódź f

flex łódź f křižowanskeje jězby

Luxusliner SNL Subst

flex luksusliner m GSg luksuslinera

flex luksusowa flex łódź f

Minensuchboot SNL Subst

flex minypytanska flex łódź f

miny flex pytaca flex łódź f

Querschiff SNL Subst Kirche

flex 2 prěčna flex łódź f

Raumfähre SNL Subst ↑DOW auch

flex swětnišćowa flex łódź f

flex swětnišćowa flex přewozna flex łódź f

Tankschiff SNL Subst

flex tankowc m

flex tanker m GSg tankera

flex tankowa flex łódź f

Tragflügelboot SNL Subst

flex křidłonošna flex łódź f

flex křidłowa flex łódź f

flex křidłata flex łódź f

Walfangschiff SNL Subst

flex łódź f za łójenje wjelrybow

wjelryby flex łójaca flex łódź f

Wikingerschiff SNL Subst

flex wikingska flex łódź f

flex łódź f wikingow