Suche Key: d2.dowolnosc1

 flex   •  dowolnosć f

Dispens TermNab Subst

flex dispensa f

flex dowolnosć f

Betriebsgenehmigung SNL Subst Genehmigung zum Betreiben

flex wobhospodarjenska flex dowolnosć f

flex dźěłowa flex dowolnosć f

flex dźěłanska flex dowolnosć f

Einzugsermächtigung SNL Subst

flex połnomóc f GSg połnomocy za wotknihowanje

flex dowolnosć f za wotknihowanje

Führerschein SNL Subst

flex 2 jězbna flex dowolnosć f

flex jězdźenska flex dowolnosć f

Landeerlaubnis SNL Subst

flex dowolnosć f k přizemjenju

flex dowolnosć f za přizemjenje

flex přizemjenska flex dowolnosć f

Nachdruckerlaubnis SNL Subst

flex dowolnosć f za nowoćišć

flex dowolnosć f za znowaćišćenje

Pilotenschein SNL Subst

flex 2 lětanska flex dowolnosć f

flex dowolnosć f za lětanje

flex wopismo n za pilota

flex pilotowe flex wopismo n

flex pilotne flex wopismo n

Starterlaubnis SNL Subst

flex dowolnosć f k startej

flex dowolnosć f za start

flex startowa flex dowolnosć f

flex startna flex dowolnosć f

Waffenschein SNL Subst ↑DOW auch

flex dowolnosć f za wobsedźenje brónjow

flex dowolnosć f za wobsedźenje brónje

flex brónjowa flex dowolnosć f

Zulassung SNL Subst ↑DOW Fahrzeug auch

flex dopušćenje n za wobchad

flex dowolnosć f za wobchad

flex registrowanje n

flex registracija f