Ł 
Platzhalter flex   •  čisł|o n

siehe Deutsch Gödelnummer TermInf Subst

flex Gödelowe flex čisło n

siehe Deutsch Autokennzeichen SNL Subst

flex znamjo n GSg znamjenja na awće

flex awtowe flex znamjo n GSg znamjenja

umg flex awtowe flex čisło n

flex (awtowa) flex značka f

siehe Deutsch Bankleitzahl SNL Subst

flex bankowe flex 2 wodźenske flex čisło n

BLZ f indekl

siehe Deutsch Durchwahlnummer SNL Subst

flex čisło n za bjezposrědnje wolenje

bjezposrědnje flex (telefonowe) flex čisło n

siehe Deutsch Faxnummer SNL Subst

flex faksowe flex čisło n

flex faxowe flex čisło n

siehe Deutsch Kennnummer SNL Subst

flex (woznamjenjowace) flex čisło n

flex (woznamjenjace) flex čisło n

siehe Deutsch Kundennummer SNL Subst

flex 2 kupcowske flex čisło n

flex 2 woteběrarske flex čisło n

flex skazarske flex čisło n

flex wužiwarske flex čisło n

flex čisło n kupca

flex čisło n woteběrarja

flex čisło n skazarja

flex čisło n wužiwarja

flex čisło n klienta

siehe Deutsch Notruf SNL Subst

Hilferuf ↑DOW auch

flex zazwonjenje n w nuzy

flex wołanje n w nuzy

Notrufnummer

flex 2 nuzowe flex čisło n

siehe Deutsch Personenkennzahl SNL Subst

wosobu flex identifikowace flex čisło n

PKZ f indekl

flex woznamjenjenske flex čisło n wosoby

flex 2 identifikaciske flex čisło n wosoby

siehe Deutsch Telefaxnummer SNL Subst

flex telefaksowe flex čisło n

flex telefaxowe flex čisło n

siehe Deutsch Zulassungsnummer SNL Subst

flex 2 přizwolenske flex čisło n

flex dopušćenske flex čisło n

flex registraciske flex čisło n