Suche Key: [v1.wotewerac1]

  wotewěra|ć ~m, ~š ip || wote|wrěć ~wrěju, ~wrěješ (wys. ~wru, ~wrješ) p || wotewr| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || wotewrj| ~am, ~eš ip 1. öffnen, aufmachen (durje, wrota); 2. (↕ zahajeć / zahajić / zahajować) eröffnen
  1. flex   •  wotewěra|ć ~m,  ip öffnen, aufmachen (durje, wrota)
   1. flex 1   •  wote|wrěć ~wrěju, ~wrěješ p öffnen, aufmachen (durje, wrota)
   2. flex 2   •  wote|wrěć ~wru, ~wrješ p (zest.) öffnen, aufmachen (durje, wrota)
  2. flex   •  wotewr|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p öffnen, aufmachen (durje, wrota)
  3. flex   •  wotewrj|eć ~am, ~eš ip öffnen, aufmachen (durje, wrota)
  1. flex   •  wotewěra|ć ~m,  ip (↕ zahajeć / zahajić / zahajować) eröffnen
   1. flex 1   •  wote|wrěć ~wrěju, ~wrěješ p (↕ zahajeć / zahajić / zahajować) eröffnen
   2. flex 2   •  wote|wrěć ~wru, ~wrješ p (zest.) (↕ zahajeć / zahajić / zahajować) eröffnen
  2. flex   •  wotewr|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p (↕ zahajeć / zahajić / zahajować) eröffnen
  3. flex   •  wotewrj|eć ~am, ~eš ip (↕ zahajeć / zahajić / zahajować) eröffnen