Ł 
flex   sčerwjen| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p 1. rot färben; 2. ~ić so erröten, rot werden
  1.   •  sčerwjen|ić ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p rot färben
  2.   •  sčerwjen|ić so ~ju so, ~iš so, pret ~ich so, ~i so p erröten, rot werden