Ł 

Suche Key: [v1.fantom1]

Hornjoserbsce  flex   fantom ~a m 1. (*↑ błudmo) Phantom; 2. med. Phantom (napodobnjenje dźěla ćěła abo organa za pospyty resp. wučbu)
  1.   •  fantom ~a m (*↑ błudmo) Phantom
  2.   •  fantom ~a m med. Phantom (napodobnjenje dźěla ćěła abo organa za pospyty resp. wučbu)