zahin

prefixFlags:
suffixFlags: m

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
zahina~([^ń]) ~\1aSFX m-000  
zahinej~([^ń]) ~\1ejSFX m-002  
zahinom~([^ń]) ~\1omSFX m-004 #3 zahinom
zahinje~([bmnrpw]) ~\1jeSFX m-007 #127 zahinje
zahiny~([^khlčšžź]) ~\1ySFX m-017 #249 zahiny
zahinaj~([^jlčšžźń]) ~\1ajSFX m-020  
zahinow~([^ń]) ~\1owSFX m-022  
zahinomaj~([^ń]) ~\1omajSFX m-024  
zahinam~([^ń]) ~\1amSFX m-026  
zahinami~([^l]) ~\1amiSFX m-027  
zahinach~([^ń]) ~\1achSFX m-030  
zahinowy~([^ń]) ~\1owySFX m-072  
zahinowa~([^ń]) ~\1owaSFX m-073  
zahinowe~([^ń]) ~\1oweSFX m-074  
zahinoweho~([^ń]) ~\1owehoSFX m-075  
zahinoweje~([^ń]) ~\1owejeSFX m-076  
zahinowej~([^ń]) ~\1owejSFX m-077  
zahinowemu~([^ń]) ~\1owemuSFX m-078  
zahinowu~([^ń]) ~\1owuSFX m-079  
zahinowym~([^ń]) ~\1owymSFX m-080  
zahinowaj~([^ń]) ~\1owajSFX m-081  
zahinowymaj~([^ń]) ~\1owymajSFX m-082  
zahinowi~([^ń]) ~\1owiSFX m-083  
zahinowych~([^ń]) ~\1owychSFX m-084  
zahinowymi~([^ń]) ~\1owymiSFX m-085  
zahinowosć~([^ń]) ~\1owosćSFX m-086  
zahinowosće~([^ń]) ~\1owosćeSFX m-087  
zahinowosći~([^ń]) ~\1owosćiSFX m-088  
zahinowosću~([^ń]) ~\1owosćuSFX m-089  
zahin// Grundwort#7 zahiń zahin