zahaćić

prefixFlags: N
suffixFlags: IZ

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
njezahaćunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1uPRE N-000 SFX I-025  
njezahaćišnje~ -> ~([yi])ć ~\1šPRE N-000 SFX I-029  
njezahaćinje~ -> ~([^j])ić ~\1iPRE N-000 SFX I-033  
njezahaćimojnje~ -> ~([yi])ć ~\1mojPRE N-000 SFX I-038  
njezahaćitajnje~ -> ~([iy])ć ~\1tajPRE N-000 SFX I-039  
njezahaćitejnje~ -> ~([iy])ć ~\1tejPRE N-000 SFX I-040  
njezahaćimynje~ -> ~([yi])ć ~\1myPRE N-000 SFX I-041  
njezahaćićenje~ -> ~([yi])ć ~\1ćePRE N-000 SFX I-042  
njezahaćanje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1aPRE N-000 SFX I-059  
njezahaćnje~ -> ~([^n])ić ~\1PRE N-000 SFX I-063  
njezahaćmojnje~ -> ~([^n])ić ~\1mojPRE N-000 SFX I-065  
njezahaćtejnje~ -> ~([^n])ić ~\1tejPRE N-000 SFX I-067  
njezahaćtajnje~ -> ~([^n])ić ~\1tajPRE N-000 SFX I-069  
njezahaćmynje~ -> ~([^n])ić ~\1myPRE N-000 SFX I-071  
njezahaććenje~ -> ~([^n])ić ~\1ćePRE N-000 SFX I-073  
njezahaćiłnje~ -> ~([^e])ć ~\1łPRE N-000 SFX I-091  
njezahaćiłanje~ -> ~([^e])ć ~\1łaPRE N-000 SFX I-092  
njezahaćiłonje~ -> ~([^e])ć ~\1łoPRE N-000 SFX I-093  
njezahaćiłojnje~ -> ~([^e])ć ~\1łojPRE N-000 SFX I-094  
njezahaćiłejnje~ -> ~([^e])ć ~\1łejPRE N-000 SFX I-095  
njezahaćiłenje~ -> ~([^e])ć ~\1łePRE N-000 SFX I-096  
njezahaćilinje~ -> ~ć ~liPRE N-000 SFX I-097  
njezahaćonje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1oPRE N-000 SFX I-105  
njezahaćiwšinje~ -> ~([^e])ć ~\1wšiPRE N-000 SFX I-108  
njezahaćacanje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acaPRE N-000 SFX I-256  
njezahaćacajnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acajPRE N-000 SFX I-257  
njezahaćacenje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acePRE N-000 SFX I-258  
njezahaćacehonje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acehoPRE N-000 SFX I-259  
njezahaćacejnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acejPRE N-000 SFX I-260  
njezahaćacejenje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acejePRE N-000 SFX I-261  
njezahaćacejunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acejuPRE N-000 SFX I-262  
njezahaćacemunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acemuPRE N-000 SFX I-263  
njezahaćacunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acuPRE N-000 SFX I-264  
njezahaćacychnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acychPRE N-000 SFX I-265  
njezahaćacymnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acymPRE N-000 SFX I-266  
njezahaćacymajnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acymajPRE N-000 SFX I-267  
njezahaćacyminje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1acymiPRE N-000 SFX I-268  
njezahaćenanje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enaPRE N-000 SFX I-269  
njezahaćenajnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enajPRE N-000 SFX I-270  
njezahaćenenje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enePRE N-000 SFX I-271  
njezahaćenehonje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enehoPRE N-000 SFX I-272  
njezahaćenejnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enejPRE N-000 SFX I-273  
njezahaćenejenje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enejePRE N-000 SFX I-274  
njezahaćenejunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enejuPRE N-000 SFX I-275  
njezahaćenemunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enemuPRE N-000 SFX I-276  
njezahaćenunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enuPRE N-000 SFX I-277  
njezahaćenynje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enyPRE N-000 SFX I-278  
njezahaćenymnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enymPRE N-000 SFX I-279  
njezahaćenymajnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enymajPRE N-000 SFX I-280  
njezahaćenyminje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enymiPRE N-000 SFX I-281  
njezahaćenychnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enychPRE N-000 SFX I-282  
njezahaćenjenje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enjePRE N-000 SFX I-314  
njezahaćenjanje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enjaPRE N-000 SFX I-315  
njezahaćenjunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enjuPRE N-000 SFX I-316  
njezahaćenjomnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enjomPRE N-000 SFX I-317  
njezahaćenskinje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskiPRE N-000 SFX I-318  
njezahaćenskanje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskaPRE N-000 SFX I-319  
njezahaćenskenje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskePRE N-000 SFX I-320  
njezahaćenskehonje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskehoPRE N-000 SFX I-321  
njezahaćenskejenje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskejePRE N-000 SFX I-322  
njezahaćenskemunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskemuPRE N-000 SFX I-323  
njezahaćenskejnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskejPRE N-000 SFX I-324  
njezahaćenskunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskuPRE N-000 SFX I-325  
njezahaćenskimnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskimPRE N-000 SFX I-326  
njezahaćenskajnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskajPRE N-000 SFX I-327  
njezahaćenskejunje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskejuPRE N-000 SFX I-328  
njezahaćenskimajnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskimajPRE N-000 SFX I-329  
njezahaćenscynje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enscyPRE N-000 SFX I-330  
njezahaćenskichnje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskichPRE N-000 SFX I-331  
njezahaćenskiminje~ -> ~([^bmnprw])ić ~\1enskimiPRE N-000 SFX I-332  
njezahaćichnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chPRE N-000 SFX Z-024  
njezahaćinje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1PRE N-000 SFX Z-025  
njezahaćichmojnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chmojPRE N-000 SFX Z-026  
njezahaćištajnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1štajPRE N-000 SFX Z-027  
njezahaćištejnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1štejPRE N-000 SFX Z-028  
njezahaćichmynje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chmyPRE N-000 SFX Z-029  
njezahaćišćenje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1šćePRE N-000 SFX Z-030  
njezahaćichunje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chuPRE N-000 SFX Z-031  
njezahaćićnje~PRE N-000  
zahaću~([^bmnprw])ić ~\1uSFX I-025 #1 zahaću
zahaćiš~([yi])ć ~\1šSFX I-029  
zahaći~([^j])ić ~\1iSFX I-033 #19 zahaći
zahaćimoj~([yi])ć ~\1mojSFX I-038  
zahaćitaj~([iy])ć ~\1tajSFX I-039  
zahaćitej~([iy])ć ~\1tejSFX I-040  
zahaćimy~([yi])ć ~\1mySFX I-041  
zahaćiće~([yi])ć ~\1ćeSFX I-042  
zahaća~([^bmnprw])ić ~\1aSFX I-059 #3 zahaća
zahać~([^n])ić ~\1SFX I-063 #1 žahać žahač zahać
zahaćmoj~([^n])ić ~\1mojSFX I-065  
zahaćtej~([^n])ić ~\1tejSFX I-067  
zahaćtaj~([^n])ić ~\1tajSFX I-069  
zahaćmy~([^n])ić ~\1mySFX I-071  
zahaćće~([^n])ić ~\1ćeSFX I-073  
zahaćił~([^e])ć ~\1łSFX I-091 #4 zahaćił
zahaćiła~([^e])ć ~\1łaSFX I-092 #1 zahaćiła
zahaćiło~([^e])ć ~\1łoSFX I-093  
zahaćiłoj~([^e])ć ~\1łojSFX I-094 #1 zahaćiłoj
zahaćiłej~([^e])ć ~\1łejSFX I-095  
zahaćiłe~([^e])ć ~\1łeSFX I-096 #1 zahaćiłe
zahaćili~ć ~liSFX I-097 #2 zahaćili
zahaćo~([^bmnprw])ić ~\1oSFX I-105  
zahaćiwši~([^e])ć ~\1wšiSFX I-108  
zahaćaca~([^bmnprw])ić ~\1acaSFX I-256  
zahaćacaj~([^bmnprw])ić ~\1acajSFX I-257  
zahaćace~([^bmnprw])ić ~\1aceSFX I-258  
zahaćaceho~([^bmnprw])ić ~\1acehoSFX I-259  
zahaćacej~([^bmnprw])ić ~\1acejSFX I-260  
zahaćaceje~([^bmnprw])ić ~\1acejeSFX I-261  
zahaćaceju~([^bmnprw])ić ~\1acejuSFX I-262  
zahaćacemu~([^bmnprw])ić ~\1acemuSFX I-263  
zahaćacu~([^bmnprw])ić ~\1acuSFX I-264  
zahaćacych~([^bmnprw])ić ~\1acychSFX I-265  
zahaćacym~([^bmnprw])ić ~\1acymSFX I-266  
zahaćacymaj~([^bmnprw])ić ~\1acymajSFX I-267  
zahaćacymi~([^bmnprw])ić ~\1acymiSFX I-268  
zahaćena~([^bmnprw])ić ~\1enaSFX I-269 #3 zahaćena
zahaćenaj~([^bmnprw])ić ~\1enajSFX I-270  
zahaćene~([^bmnprw])ić ~\1eneSFX I-271 #1 zahaćene
zahaćeneho~([^bmnprw])ić ~\1enehoSFX I-272  
zahaćenej~([^bmnprw])ić ~\1enejSFX I-273  
zahaćeneje~([^bmnprw])ić ~\1enejeSFX I-274  
zahaćeneju~([^bmnprw])ić ~\1enejuSFX I-275  
zahaćenemu~([^bmnprw])ić ~\1enemuSFX I-276  
zahaćenu~([^bmnprw])ić ~\1enuSFX I-277 #1 zahaćenu
zahaćeny~([^bmnprw])ić ~\1enySFX I-278 #2 zahaćeny
zahaćenym~([^bmnprw])ić ~\1enymSFX I-279 #1 zahaćenym
zahaćenymaj~([^bmnprw])ić ~\1enymajSFX I-280  
zahaćenymi~([^bmnprw])ić ~\1enymiSFX I-281  
zahaćenych~([^bmnprw])ić ~\1enychSFX I-282 #1 zahaćenych
zahaćenje~([^bmnprw])ić ~\1enjeSFX I-314 #6 zahaćenje
zahaćenja~([^bmnprw])ić ~\1enjaSFX I-315 #5 zahaćenja
zahaćenju~([^bmnprw])ić ~\1enjuSFX I-316 #1 zahaćenju
zahaćenjom~([^bmnprw])ić ~\1enjomSFX I-317  
zahaćenski~([^bmnprw])ić ~\1enskiSFX I-318  
zahaćenska~([^bmnprw])ić ~\1enskaSFX I-319  
zahaćenske~([^bmnprw])ić ~\1enskeSFX I-320  
zahaćenskeho~([^bmnprw])ić ~\1enskehoSFX I-321  
zahaćenskeje~([^bmnprw])ić ~\1enskejeSFX I-322  
zahaćenskemu~([^bmnprw])ić ~\1enskemuSFX I-323  
zahaćenskej~([^bmnprw])ić ~\1enskejSFX I-324  
zahaćensku~([^bmnprw])ić ~\1enskuSFX I-325  
zahaćenskim~([^bmnprw])ić ~\1enskimSFX I-326  
zahaćenskaj~([^bmnprw])ić ~\1enskajSFX I-327  
zahaćenskeju~([^bmnprw])ić ~\1enskejuSFX I-328  
zahaćenskimaj~([^bmnprw])ić ~\1enskimajSFX I-329  
zahaćenscy~([^bmnprw])ić ~\1enscySFX I-330  
zahaćenskich~([^bmnprw])ić ~\1enskichSFX I-331  
zahaćenskimi~([^bmnprw])ić ~\1enskimiSFX I-332  
zahaćich~([aeěuiy])ć ~\1chSFX Z-024  
zahaći~([aeěuiy])ć ~\1SFX Z-025 #19 zahaći
zahaćichmoj~([aeěuiy])ć ~\1chmojSFX Z-026  
zahaćištaj~([aeěuiy])ć ~\1štajSFX Z-027  
zahaćištej~([aeěuiy])ć ~\1štejSFX Z-028  
zahaćichmy~([aeěuiy])ć ~\1chmySFX Z-029 #1 zahaćichmy
zahaćišće~([aeěuiy])ć ~\1šćeSFX Z-030  
zahaćichu~([aeěuiy])ć ~\1chuSFX Z-031 #2 zahaćichu
zahaćić// Grundwort#17 zahaćić