wotesłać

prefixFlags: N
suffixFlags: EZ

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
njewotesćelunje~ -> ~(s)łać ~\1ćeluPRE N-000 SFX E-028  
njewotesćelešnje~ -> ~(s)łać ~\1ćelešPRE N-000 SFX E-029  
njewotesćelenje~ -> ~(s)łać ~\1ćelePRE N-000 SFX E-030  
njewotesćelemojnje~ -> ~(s)łać ~\1ćelemojPRE N-000 SFX E-031  
njewotesćeletejnje~ -> ~(s)łać ~\1ćeletejPRE N-000 SFX E-032  
njewotesćeletajnje~ -> ~(s)łać ~\1ćeletajPRE N-000 SFX E-033  
njewotesćelemynje~ -> ~(s)łać ~\1ćelemyPRE N-000 SFX E-034  
njewotesćelećenje~ -> ~(s)łać ~\1ćelećePRE N-000 SFX E-035  
njewotesćelnje~ -> ~(s)łać ~\1ćelPRE N-000 SFX E-036  
njewotesćelmojnje~ -> ~(s)łać ~\1ćelmojPRE N-000 SFX E-037  
njewotesćeltejnje~ -> ~(s)łać ~\1ćeltejPRE N-000 SFX E-038  
njewotesćeltajnje~ -> ~(s)łać ~\1ćeltajPRE N-000 SFX E-039  
njewotesćelmynje~ -> ~(s)łać ~\1ćelmyPRE N-000 SFX E-040  
njewotesćelćenje~ -> ~(s)łać ~\1ćelćePRE N-000 SFX E-041  
njewotesłałnje~ -> ~ć ~łPRE N-000 SFX E-169  
njewotesłałanje~ -> ~ć ~łaPRE N-000 SFX E-170  
njewotesłałenje~ -> ~ć ~łePRE N-000 SFX E-171  
njewotesłałejnje~ -> ~ć ~łejPRE N-000 SFX E-172  
njewotesłałonje~ -> ~ć ~łoPRE N-000 SFX E-173  
njewotesłałojnje~ -> ~ć ~łojPRE N-000 SFX E-174  
njewotesłalinje~ -> ~ć ~liPRE N-000 SFX E-175  
njewotesłajcynje~ -> ~([^w]a)ć ~\1jcyPRE N-000 SFX E-182  
njewotesławšinje~ -> ~ć ~wšiPRE N-000 SFX E-185  
njewotesłanynje~ -> ~(a)ć ~\1nyPRE N-000 SFX E-187  
njewotesłananje~ -> ~(a)ć ~\1naPRE N-000 SFX E-188  
njewotesłanenje~ -> ~(a)ć ~\1nePRE N-000 SFX E-189  
njewotesłanehonje~ -> ~(a)ć ~\1nehoPRE N-000 SFX E-190  
njewotesłanejenje~ -> ~(a)ć ~\1nejePRE N-000 SFX E-191  
njewotesłanemunje~ -> ~(a)ć ~\1nemuPRE N-000 SFX E-192  
njewotesłanejnje~ -> ~(a)ć ~\1nejPRE N-000 SFX E-193  
njewotesłanunje~ -> ~(a)ć ~\1nuPRE N-000 SFX E-194  
njewotesłanymnje~ -> ~(a)ć ~\1nymPRE N-000 SFX E-195  
njewotesłanajnje~ -> ~(a)ć ~\1najPRE N-000 SFX E-196  
njewotesłanejunje~ -> ~(a)ć ~\1nejuPRE N-000 SFX E-197  
njewotesłanymajnje~ -> ~(a)ć ~\1nymajPRE N-000 SFX E-198  
njewotesłaninje~ -> ~(a)ć ~\1niPRE N-000 SFX E-199  
njewotesłanychnje~ -> ~(a)ć ~\1nychPRE N-000 SFX E-200  
njewotesłanymnje~ -> ~(a)ć ~\1nymPRE N-000 SFX E-201  
njewotesłanyminje~ -> ~(a)ć ~\1nymiPRE N-000 SFX E-202  
njewotesłacynje~ -> ~(a)ć ~\1cyPRE N-000 SFX E-203  
njewotesłacanje~ -> ~(a)ć ~\1caPRE N-000 SFX E-204  
njewotesłacenje~ -> ~(a)ć ~\1cePRE N-000 SFX E-205  
njewotesłacehonje~ -> ~(a)ć ~\1cehoPRE N-000 SFX E-206  
njewotesłacejenje~ -> ~(a)ć ~\1cejePRE N-000 SFX E-207  
njewotesłacemunje~ -> ~(a)ć ~\1cemuPRE N-000 SFX E-208  
njewotesłacejnje~ -> ~(a)ć ~\1cejPRE N-000 SFX E-209  
njewotesłacunje~ -> ~(a)ć ~\1cuPRE N-000 SFX E-210  
njewotesłacymnje~ -> ~(a)ć ~\1cymPRE N-000 SFX E-211  
njewotesłacajnje~ -> ~(a)ć ~\1cajPRE N-000 SFX E-212  
njewotesłacejunje~ -> ~(a)ć ~\1cejuPRE N-000 SFX E-213  
njewotesłacymajnje~ -> ~(a)ć ~\1cymajPRE N-000 SFX E-214  
njewotesłacychnje~ -> ~(a)ć ~\1cychPRE N-000 SFX E-215  
njewotesłacymnje~ -> ~(a)ć ~\1cymPRE N-000 SFX E-216  
njewotesłacyminje~ -> ~(a)ć ~\1cymiPRE N-000 SFX E-217  
njewotesłanjenje~ -> ~(a)ć ~\1njePRE N-000 SFX E-218  
njewotesłanjanje~ -> ~(a)ć ~\1njaPRE N-000 SFX E-219  
njewotesłanjunje~ -> ~(a)ć ~\1njuPRE N-000 SFX E-220  
njewotesłanjomnje~ -> ~(a)ć ~\1njomPRE N-000 SFX E-221  
njewotesłaninje~ -> ~(a)ć ~\1niPRE N-000 SFX E-222  
njewotesłanjownje~ -> ~(a)ć ~\1njowPRE N-000 SFX E-223  
njewotesłanjomajnje~ -> ~(a)ć ~\1njomajPRE N-000 SFX E-224  
njewotesłanjamnje~ -> ~(a)ć ~\1njamPRE N-000 SFX E-225  
njewotesłanjeminje~ -> ~(a)ć ~\1njemiPRE N-000 SFX E-226  
njewotesłanskinje~ -> ~(a)ć ~\1nskiPRE N-000 SFX E-227  
njewotesłanskanje~ -> ~(a)ć ~\1nskaPRE N-000 SFX E-228  
njewotesłanskenje~ -> ~(a)ć ~\1nskePRE N-000 SFX E-229  
njewotesłanskehonje~ -> ~(a)ć ~\1nskehoPRE N-000 SFX E-230  
njewotesłanskejenje~ -> ~(a)ć ~\1nskejePRE N-000 SFX E-231  
njewotesłanskemunje~ -> ~(a)ć ~\1nskemuPRE N-000 SFX E-232  
njewotesłanskejnje~ -> ~(a)ć ~\1nskejPRE N-000 SFX E-233  
njewotesłanskunje~ -> ~(a)ć ~\1nskuPRE N-000 SFX E-234  
njewotesłanskimnje~ -> ~(a)ć ~\1nskimPRE N-000 SFX E-235  
njewotesłanskajnje~ -> ~(a)ć ~\1nskajPRE N-000 SFX E-236  
njewotesłanskejunje~ -> ~(a)ć ~\1nskejuPRE N-000 SFX E-237  
njewotesłanskimajnje~ -> ~(a)ć ~\1nskimajPRE N-000 SFX E-238  
njewotesłanscynje~ -> ~(a)ć ~\1nscyPRE N-000 SFX E-239  
njewotesłanskichnje~ -> ~(a)ć ~\1nskichPRE N-000 SFX E-240  
njewotesłanskiminje~ -> ~(a)ć ~\1nskimiPRE N-000 SFX E-241  
njewotesłachnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chPRE N-000 SFX Z-024  
njewotesłanje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1PRE N-000 SFX Z-025  
njewotesłachmojnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chmojPRE N-000 SFX Z-026  
njewotesłaštajnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1štajPRE N-000 SFX Z-027  
njewotesłaštejnje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1štejPRE N-000 SFX Z-028  
njewotesłachmynje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chmyPRE N-000 SFX Z-029  
njewotesłašćenje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1šćePRE N-000 SFX Z-030  
njewotesłachunje~ -> ~([aeěuiy])ć ~\1chuPRE N-000 SFX Z-031  
njewotesłaćnje~PRE N-000  
wotesćelu~(s)łać ~\1ćeluSFX E-028 #6 wotesćelu
wotesćeleš~(s)łać ~\1ćelešSFX E-029  
wotesćele~(s)łać ~\1ćeleSFX E-030 #1 wotesćele
wotesćelemoj~(s)łać ~\1ćelemojSFX E-031  
wotesćeletej~(s)łać ~\1ćeletejSFX E-032  
wotesćeletaj~(s)łać ~\1ćeletajSFX E-033  
wotesćelemy~(s)łać ~\1ćelemySFX E-034  
wotesćeleće~(s)łać ~\1ćelećeSFX E-035  
wotesćel~(s)łać ~\1ćelSFX E-036  
wotesćelmoj~(s)łać ~\1ćelmojSFX E-037  
wotesćeltej~(s)łać ~\1ćeltejSFX E-038  
wotesćeltaj~(s)łać ~\1ćeltajSFX E-039  
wotesćelmy~(s)łać ~\1ćelmySFX E-040  
wotesćelće~(s)łać ~\1ćelćeSFX E-041  
wotesłał~ć ~łSFX E-169 #1 wotesłał
wotesłała~ć ~łaSFX E-170  
wotesłałe~ć ~łeSFX E-171  
wotesłałej~ć ~łejSFX E-172  
wotesłało~ć ~łoSFX E-173  
wotesłałoj~ć ~łojSFX E-174  
wotesłali~ć ~liSFX E-175  
wotesłajcy~([^w]a)ć ~\1jcySFX E-182  
wotesławši~ć ~wšiSFX E-185  
wotesłany~(a)ć ~\1nySFX E-187 #1 wotesłany
wotesłana~(a)ć ~\1naSFX E-188  
wotesłane~(a)ć ~\1neSFX E-189 #1 wotesłane
wotesłaneho~(a)ć ~\1nehoSFX E-190  
wotesłaneje~(a)ć ~\1nejeSFX E-191  
wotesłanemu~(a)ć ~\1nemuSFX E-192  
wotesłanej~(a)ć ~\1nejSFX E-193  
wotesłanu~(a)ć ~\1nuSFX E-194  
wotesłanym~(a)ć ~\1nymSFX E-195 #1 wotesłanym
wotesłanaj~(a)ć ~\1najSFX E-196  
wotesłaneju~(a)ć ~\1nejuSFX E-197  
wotesłanymaj~(a)ć ~\1nymajSFX E-198  
wotesłani~(a)ć ~\1niSFX E-199  
wotesłanych~(a)ć ~\1nychSFX E-200  
wotesłanym~(a)ć ~\1nymSFX E-201 #1 wotesłanym
wotesłanymi~(a)ć ~\1nymiSFX E-202  
wotesłacy~(a)ć ~\1cySFX E-203  
wotesłaca~(a)ć ~\1caSFX E-204  
wotesłace~(a)ć ~\1ceSFX E-205  
wotesłaceho~(a)ć ~\1cehoSFX E-206  
wotesłaceje~(a)ć ~\1cejeSFX E-207  
wotesłacemu~(a)ć ~\1cemuSFX E-208  
wotesłacej~(a)ć ~\1cejSFX E-209  
wotesłacu~(a)ć ~\1cuSFX E-210  
wotesłacym~(a)ć ~\1cymSFX E-211  
wotesłacaj~(a)ć ~\1cajSFX E-212  
wotesłaceju~(a)ć ~\1cejuSFX E-213  
wotesłacymaj~(a)ć ~\1cymajSFX E-214  
wotesłacych~(a)ć ~\1cychSFX E-215  
wotesłacym~(a)ć ~\1cymSFX E-216  
wotesłacymi~(a)ć ~\1cymiSFX E-217  
wotesłanje~(a)ć ~\1njeSFX E-218  
wotesłanja~(a)ć ~\1njaSFX E-219  
wotesłanju~(a)ć ~\1njuSFX E-220  
wotesłanjom~(a)ć ~\1njomSFX E-221  
wotesłani~(a)ć ~\1niSFX E-222  
wotesłanjow~(a)ć ~\1njowSFX E-223  
wotesłanjomaj~(a)ć ~\1njomajSFX E-224  
wotesłanjam~(a)ć ~\1njamSFX E-225  
wotesłanjemi~(a)ć ~\1njemiSFX E-226  
wotesłanski~(a)ć ~\1nskiSFX E-227  
wotesłanska~(a)ć ~\1nskaSFX E-228  
wotesłanske~(a)ć ~\1nskeSFX E-229  
wotesłanskeho~(a)ć ~\1nskehoSFX E-230  
wotesłanskeje~(a)ć ~\1nskejeSFX E-231  
wotesłanskemu~(a)ć ~\1nskemuSFX E-232  
wotesłanskej~(a)ć ~\1nskejSFX E-233  
wotesłansku~(a)ć ~\1nskuSFX E-234  
wotesłanskim~(a)ć ~\1nskimSFX E-235  
wotesłanskaj~(a)ć ~\1nskajSFX E-236  
wotesłanskeju~(a)ć ~\1nskejuSFX E-237  
wotesłanskimaj~(a)ć ~\1nskimajSFX E-238  
wotesłanscy~(a)ć ~\1nscySFX E-239  
wotesłanskich~(a)ć ~\1nskichSFX E-240  
wotesłanskimi~(a)ć ~\1nskimiSFX E-241  
wotesłach~([aeěuiy])ć ~\1chSFX Z-024  
wotesła~([aeěuiy])ć ~\1SFX Z-025 #0 wotešla wotešła
wotesłachmoj~([aeěuiy])ć ~\1chmojSFX Z-026  
wotesłaštaj~([aeěuiy])ć ~\1štajSFX Z-027  
wotesłaštej~([aeěuiy])ć ~\1štejSFX Z-028  
wotesłachmy~([aeěuiy])ć ~\1chmySFX Z-029  
wotesłašće~([aeěuiy])ć ~\1šćeSFX Z-030  
wotesłachu~([aeěuiy])ć ~\1chuSFX Z-031  
wotesłać// Grundwort#9 wotesłać