prawda

prefixFlags:
suffixFlags: f

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
prawdy~([^kghjčžšžćl])a ~\1ySFX f-000 #111 prawdy
prawdźe~([^a])da ~\1dźeSFX f-006 #155 prawdze prawdźe
prawdu~a ~uSFX f-015 #475 prawdu
prawdow~a ~owSFX f-016 #1 prawdow
prawdomaj~a ~omajSFX f-018  
prawdam~a ~amSFX f-019  
prawdami~([^jščžźćl])a ~\1amiSFX f-020  
prawdach~a ~achSFX f-021  
prawdowy~a ~owySFX f-049 #1 prawdowy
prawdowa~a ~owaSFX f-050  
prawdowe~a ~oweSFX f-051  
prawdoweho~a ~owehoSFX f-052  
prawdoweje~a ~owejeSFX f-053  
prawdowemu~a ~owemuSFX f-054  
prawdowej~a ~owejSFX f-055  
prawdowym~a ~owymSFX f-056  
prawdowu~a ~owuSFX f-057  
prawdowaj~a ~owajSFX f-058  
prawdoweju~a ~owejuSFX f-059  
prawdowymaj~a ~owymajSFX f-060  
prawdowi~a ~owiSFX f-061  
prawdowych~a ~owychSFX f-062  
prawdowymi~a ~owymiSFX f-063  
prawda// Grundwort#292 prawda