katastrofa

prefixFlags:
suffixFlags: f

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
katastrofy~([^kghjčžšžćl])a ~\1ySFX f-000 #302 katastrofy
katastrofu~a ~uSFX f-015 #132 katastrofu
katastrofow~a ~owSFX f-016 #48 katastrofow
katastrofomaj~a ~omajSFX f-018 #1 katastrofomaj
katastrofam~a ~amSFX f-019 #17 katastrofam
katastrofami~([^jščžźćl])a ~\1amiSFX f-020 #19 katastrofami
katastrofach~a ~achSFX f-021 #33 katastrofach
katastrofowy~a ~owySFX f-049 #68 katastrofowy
katastrofowa~a ~owaSFX f-050 #9 katastrofowa
katastrofowe~a ~oweSFX f-051 #4 katastrofowe
katastrofoweho~a ~owehoSFX f-052 #19 katastrofoweho
katastrofoweje~a ~owejeSFX f-053 #5 katastrofoweje
katastrofowemu~a ~owemuSFX f-054 #2 katastrofowemu
katastrofowej~a ~owejSFX f-055 #9 katastrofowej
katastrofowym~a ~owymSFX f-056 #6 katastrofowym
katastrofowu~a ~owuSFX f-057 #7 katastrofowu
katastrofowaj~a ~owajSFX f-058  
katastrofoweju~a ~owejuSFX f-059  
katastrofowymaj~a ~owymajSFX f-060  
katastrofowi~a ~owiSFX f-061 #1 katastrofowi
katastrofowych~a ~owychSFX f-062 #7 katastrofowych
katastrofowymi~a ~owymiSFX f-063 #1 katastrofowymi
katastrofa// Grundwort#226 katastrofa