bjesadny

prefixFlags: NP
suffixFlags: WY

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
njebjesadnosćnje~ -> ~y ~osćPRE N-000 SFX W-018  
njebjesadnosćenje~ -> ~y ~osćePRE N-000 SFX W-019  
njebjesadnosćinje~ -> ~y ~osćiPRE N-000 SFX W-020  
njebjesadnosćunje~ -> ~y ~osćuPRE N-000 SFX W-021  
njebjesadnosćownje~ -> ~y ~osćowPRE N-000 SFX W-022  
njebjesadnosćomajnje~ -> ~y ~osćomajPRE N-000 SFX W-023  
njebjesadnosćamnje~ -> ~y ~osćamPRE N-000 SFX W-024  
njebjesadnosćeminje~ -> ~y ~osćemiPRE N-000 SFX W-025  
njebjesadnosćachnje~ -> ~y ~osćachPRE N-000 SFX W-026  
njebjesadnanje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1aPRE N-000 SFX Y-000  
njebjesadnenje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ePRE N-000 SFX Y-001  
njebjesadnehonje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ehoPRE N-000 SFX Y-002  
njebjesadnohnje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ohPRE N-000 SFX Y-003  
njebjesadnejenje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejePRE N-000 SFX Y-004  
njebjesadnejnje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejPRE N-000 SFX Y-005  
njebjesadnemunje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1emuPRE N-000 SFX Y-006  
njebjesadnomnje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1omPRE N-000 SFX Y-007  
njebjesadnunje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1uPRE N-000 SFX Y-008  
njebjesadnymnje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymPRE N-000 SFX Y-009  
njebjesadnejunje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejuPRE N-000 SFX Y-010  
njebjesadnymajnje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymajPRE N-000 SFX Y-011  
njebjesadnychnje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ychPRE N-000 SFX Y-012  
njebjesadnyminje~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymiPRE N-000 SFX Y-013  
njebjesadnonje~ -> ~([nw])y ~\1oPRE N-000 SFX Y-014  
njebjesadnjenje~ -> ~([^a]n)y ~\1jePRE N-000 SFX Y-016  
njebjesadninje~ -> ~([bmnprw])y ~\1iPRE N-000 SFX Y-023  
njebjesadnynje~PRE N-000  
přebjesadnosćpře~ -> ~y ~osćPRE P-000 SFX W-018  
přebjesadnosćepře~ -> ~y ~osćePRE P-000 SFX W-019  
přebjesadnosćipře~ -> ~y ~osćiPRE P-000 SFX W-020  
přebjesadnosćupře~ -> ~y ~osćuPRE P-000 SFX W-021  
přebjesadnosćowpře~ -> ~y ~osćowPRE P-000 SFX W-022  
přebjesadnosćomajpře~ -> ~y ~osćomajPRE P-000 SFX W-023  
přebjesadnosćampře~ -> ~y ~osćamPRE P-000 SFX W-024  
přebjesadnosćemipře~ -> ~y ~osćemiPRE P-000 SFX W-025  
přebjesadnosćachpře~ -> ~y ~osćachPRE P-000 SFX W-026  
přebjesadnapře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1aPRE P-000 SFX Y-000  
přebjesadnepře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ePRE P-000 SFX Y-001  
přebjesadnehopře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ehoPRE P-000 SFX Y-002  
přebjesadnohpře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ohPRE P-000 SFX Y-003  
přebjesadnejepře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejePRE P-000 SFX Y-004  
přebjesadnejpře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejPRE P-000 SFX Y-005  
přebjesadnemupře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1emuPRE P-000 SFX Y-006  
přebjesadnompře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1omPRE P-000 SFX Y-007  
přebjesadnupře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1uPRE P-000 SFX Y-008  
přebjesadnympře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymPRE P-000 SFX Y-009  
přebjesadnejupře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejuPRE P-000 SFX Y-010  
přebjesadnymajpře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymajPRE P-000 SFX Y-011  
přebjesadnychpře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ychPRE P-000 SFX Y-012  
přebjesadnymipře~ -> ~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymiPRE P-000 SFX Y-013  
přebjesadnopře~ -> ~([nw])y ~\1oPRE P-000 SFX Y-014  
přebjesadnjepře~ -> ~([^a]n)y ~\1jePRE P-000 SFX Y-016  
přebjesadnipře~ -> ~([bmnprw])y ~\1iPRE P-000 SFX Y-023  
přebjesadnypře~PRE P-000  
bjesadnosć~y ~osćSFX W-018  
bjesadnosće~y ~osćeSFX W-019  
bjesadnosći~y ~osćiSFX W-020  
bjesadnosću~y ~osćuSFX W-021  
bjesadnosćow~y ~osćowSFX W-022  
bjesadnosćomaj~y ~osćomajSFX W-023  
bjesadnosćam~y ~osćamSFX W-024  
bjesadnosćemi~y ~osćemiSFX W-025  
bjesadnosćach~y ~osćachSFX W-026  
bjesadna~([bcdłmnprtwz])y ~\1aSFX Y-000 #6 bjesadna
bjesadne~([bcdłmnprtwz])y ~\1eSFX Y-001 #49 bjesadne
bjesadneho~([bcdłmnprtwz])y ~\1ehoSFX Y-002 #7 bjesadneho
bjesadnoh~([bcdłmnprtwz])y ~\1ohSFX Y-003  
bjesadneje~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejeSFX Y-004 #1 bjesadneje
bjesadnej~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejSFX Y-005 #5 bjesadnej
bjesadnemu~([bcdłmnprtwz])y ~\1emuSFX Y-006 #2 bjesadnemu
bjesadnom~([bcdłmnprtwz])y ~\1omSFX Y-007  
bjesadnu~([bcdłmnprtwz])y ~\1uSFX Y-008 #4 bjesadnu
bjesadnym~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymSFX Y-009 #17 bjesadnym
bjesadneju~([bcdłmnprtwz])y ~\1ejuSFX Y-010  
bjesadnymaj~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymajSFX Y-011  
bjesadnych~([bcdłmnprtwz])y ~\1ychSFX Y-012 #13 bjesadnych
bjesadnymi~([bcdłmnprtwz])y ~\1ymiSFX Y-013 #1 bjesadnymi
bjesadno~([nw])y ~\1oSFX Y-014  
bjesadnje~([^a]n)y ~\1jeSFX Y-016 #1 bjesadnje
bjesadni~([bmnprw])y ~\1iSFX Y-023  
bjesadny// Grundwort#39 bjesadny