Baćonjan

prefixFlags: N
suffixFlags: g

WortformRegelRegel (Hunspell)Textkorpus
njeBaćonjananje~ -> ~aPRE N-000 SFX g-000  
njeBaćonjanejnje~ -> ~ejPRE N-000 SFX g-001  
njeBaćonjanomnje~ -> ~omPRE N-000 SFX g-002  
njeBaćonjanunje~ -> ~([jčźšć]an) ~\1uPRE N-000 SFX g-003  
njeBaćonjanonje~ -> ~oPRE N-000 SFX g-005  
njeBaćonjanajnje~ -> ~ajPRE N-000 SFX g-006  
njeBaćonjanownje~ -> ~owPRE N-000 SFX g-007  
njeBaćonjanomajnje~ -> ~omajPRE N-000 SFX g-008  
njeBaćonjenjonje~ -> ~([jčźšć])an ~\1enjoPRE N-000 SFX g-009  
njeBaćonjanamnje~ -> ~amPRE N-000 SFX g-011  
njeBaćonjanaminje~ -> ~amiPRE N-000 SFX g-012  
njeBaćonjanachnje~ -> ~achPRE N-000 SFX g-013  
njeBaćonjanowynje~ -> ~owyPRE N-000 SFX g-014  
njeBaćonjanowanje~ -> ~owaPRE N-000 SFX g-015  
njeBaćonjanowenje~ -> ~owePRE N-000 SFX g-016  
njeBaćonjanowehonje~ -> ~owehoPRE N-000 SFX g-017  
njeBaćonjanowejenje~ -> ~owejePRE N-000 SFX g-018  
njeBaćonjanowemunje~ -> ~owemuPRE N-000 SFX g-019  
njeBaćonjanowejnje~ -> ~owejPRE N-000 SFX g-020  
njeBaćonjanowymnje~ -> ~owymPRE N-000 SFX g-021  
njeBaćonjanowunje~ -> ~owuPRE N-000 SFX g-022  
njeBaćonjanowajnje~ -> ~owajPRE N-000 SFX g-023  
njeBaćonjanowejunje~ -> ~owejuPRE N-000 SFX g-024  
njeBaćonjanowymajnje~ -> ~owymajPRE N-000 SFX g-025  
njeBaćonjanowinje~ -> ~owiPRE N-000 SFX g-026  
njeBaćonjanowychnje~ -> ~owychPRE N-000 SFX g-027  
njeBaćonjanowyminje~ -> ~owymiPRE N-000 SFX g-028  
njeBaćonjanskinje~ -> ~skiPRE N-000 SFX g-029  
njeBaćonjanskanje~ -> ~skaPRE N-000 SFX g-030  
njeBaćonjanskenje~ -> ~skePRE N-000 SFX g-031  
njeBaćonjanskehonje~ -> ~skehoPRE N-000 SFX g-032  
njeBaćonjanskemunje~ -> ~skemuPRE N-000 SFX g-033  
njeBaćonjanskimnje~ -> ~skimPRE N-000 SFX g-034  
njeBaćonjanskunje~ -> ~skuPRE N-000 SFX g-035  
njeBaćonjanskejenje~ -> ~skejePRE N-000 SFX g-036  
njeBaćonjanskejnje~ -> ~skejPRE N-000 SFX g-037  
njeBaćonjanskejunje~ -> ~skejuPRE N-000 SFX g-038  
njeBaćonjanskimajnje~ -> ~skimajPRE N-000 SFX g-039  
njeBaćonjanskajnje~ -> ~skajPRE N-000 SFX g-040  
njeBaćonjanscynje~ -> ~scyPRE N-000 SFX g-041  
njeBaćonjanskichnje~ -> ~skichPRE N-000 SFX g-042  
njeBaćonjanskiminje~ -> ~skimiPRE N-000 SFX g-043  
njeBaćonjanskosćnje~ -> ~skosćPRE N-000 SFX g-044  
njeBaćonjanskosćenje~ -> ~skosćePRE N-000 SFX g-045  
njeBaćonjanskosćunje~ -> ~skosćuPRE N-000 SFX g-046  
njeBaćonjanskosćinje~ -> ~skosćiPRE N-000 SFX g-047  
njeBaćonjannje~PRE N-000  
Baćonjana~aSFX g-000 #2 baćonjana
Baćonjanej~ejSFX g-001 #1 baćonjanej
Baćonjanom~omSFX g-002  
Baćonjanu~([jčźšć]an) ~\1uSFX g-003  
Baćonjano~oSFX g-005  
Baćonjanaj~ajSFX g-006  
Baćonjanow~owSFX g-007 #1 baćonjanow
Baćonjanomaj~omajSFX g-008  
Baćonjenjo~([jčźšć])an ~\1enjoSFX g-009 #8 baćonjenjo
Baćonjanam~amSFX g-011  
Baćonjanami~amiSFX g-012 #1 baćonjanami
Baćonjanach~achSFX g-013  
Baćonjanowy~owySFX g-014  
Baćonjanowa~owaSFX g-015  
Baćonjanowe~oweSFX g-016  
Baćonjanoweho~owehoSFX g-017  
Baćonjanoweje~owejeSFX g-018  
Baćonjanowemu~owemuSFX g-019  
Baćonjanowej~owejSFX g-020  
Baćonjanowym~owymSFX g-021  
Baćonjanowu~owuSFX g-022  
Baćonjanowaj~owajSFX g-023  
Baćonjanoweju~owejuSFX g-024  
Baćonjanowymaj~owymajSFX g-025  
Baćonjanowi~owiSFX g-026  
Baćonjanowych~owychSFX g-027  
Baćonjanowymi~owymiSFX g-028  
Baćonjanski~skiSFX g-029  
Baćonjanska~skaSFX g-030  
Baćonjanske~skeSFX g-031  
Baćonjanskeho~skehoSFX g-032  
Baćonjanskemu~skemuSFX g-033  
Baćonjanskim~skimSFX g-034  
Baćonjansku~skuSFX g-035  
Baćonjanskeje~skejeSFX g-036 #1 baćonjanskeje
Baćonjanskej~skejSFX g-037  
Baćonjanskeju~skejuSFX g-038  
Baćonjanskimaj~skimajSFX g-039  
Baćonjanskaj~skajSFX g-040  
Baćonjanscy~scySFX g-041  
Baćonjanskich~skichSFX g-042  
Baćonjanskimi~skimiSFX g-043  
Baćonjanskosć~skosćSFX g-044  
Baćonjanskosće~skosćeSFX g-045  
Baćonjanskosću~skosćuSFX g-046  
Baćonjanskosći~skosćiSFX g-047  
Baćonjan// Grundwort#12 baćonjan