zakładna forma słowazdunyć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwzdunyć
transgresiw (pf)zdunywši


prezpret (p)
Singular1. wos.zdunuzdunych
2. wos.zdunješzduny
3. wos.zdunjezduny

prezpret (p)
Dual1. wos. zdunjemojzdunychmoj
2.-3. wos.m
Rat
zdunjetajzdunyštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zdunjetejzdunyštej

prezpret (p)
Plural1. wos.zdunjemyzdunychmy
2. wos.zdunjećezdunyšće
3. wos.zdunuzdunychu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzdunyłzdunyłazdunyło
Plzdunylizdunyli
zdunyłe
Duzdunyłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.zduńmojzduńmy
2. wos.zduńzduńtajzduńtejzduńće
3. wos.


SgDuPl
Nomzdunjenjezdunjenizdunjenja
Genzdunjenjazdunjenjowzdunjenjow
Datzdunjenjuzdunjenjomajzdunjenjam
Acczdunjenjezdunjenizdunjenja
Instr (z/ze)zdunjenjomzdunjenjomajzdunjenjemi
Loc (wo)zdunjenjuzdunjenjomajzdunjenjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzdunjenyzdunjenazdunjene
Genzdunjeneho
zdunjenoh
zdunjenejezdunjeneho
zdunjenoh
Datzdunjenemu
zdunjenom
zdunjenejzdunjenemu
zdunjenom
Acczdunjeneho
zdunjenoh
zdunjenyzdunjenuzdunjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zdunjenymzdunjenejzdunjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzdunjenajzdunjenej
Genzdunjeneju
Datzdunjenymaj
Acczdunjenejuzdunjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zdunjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzdunjenizdunjene
Genzdunjenych
Datzdunjenym
Acczdunjenychzdunjene
Instr (z/ze)zdunjenymi
Loc (wo)zdunjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej