zakładna forma słowazduć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwzduć
transgresiw (pf)zduwši


prezpret (p)
Singular1. wos.zdujuzduch
2. wos.zduješzdu
3. wos.zdujezdu

prezpret (p)
Dual1. wos. zdujemojzduchmoj
2.-3. wos.m
Rat
zdujetajzduštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zdujetejzduštej

prezpret (p)
Plural1. wos.zdujemyzduchmy
2. wos.zdujećezdušće
3. wos.zdujazduchu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzdułzdułazduło
Plzdulizduli
zdułe
Duzdułoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.zdujmojzdujmy
2. wos.zdujzdujtajzdujtejzdujće
3. wos.


SgDuPl
Nomzdućezdućizduća
Genzdućazdućowzdućow
Datzdućuzdućomajzdućam
Acczdućezdućizduća
Instr (z/ze)zdućomzdućomajzdućemi
Loc (wo)zdućuzdućomajzdućach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzdutyzdutazdute
Genzduteho
zdutoh
zdutejezduteho
zdutoh
Datzdutemu
zdutom
zdutejzdutemu
zdutom
Acczduteho
zdutoh
zdutyzdutuzdute
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zdutymzdutejzdutym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzdutajzdutej
Genzduteju
Datzdutymaj
Acczdutejuzdutej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zdutymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzdućizdute
Genzdutych
Datzdutym
Acczdutychzdute
Instr (z/ze)zdutymi
Loc (wo)zdutych
1 wokatiw runa so nominatiwej