Wortgrundformzapołožić

Infinitivzapołožić
Transgressiv (pf)zapołožiwši


PräsPrät (p)
Singular1. Perszapołožuzapołožich
2. Perszapołožišzapołoži
3. Perszapołožizapołoži

PräsPrät (p)
Dual1. Pers zapołožimojzapołožichmoj
2.-3. Persm
Rat
zapołožitajzapołožištaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zapołožitejzapołožištej

PräsPrät (p)
Plural1. Perszapołožimyzapołožichmy
2. Perszapołožićezapołožišće
3. Perszapołožazapołožichu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzapołožiłzapołožiłazapołožiło
Plzapołožilizapołožili
zapołožiłe
Duzapołožiłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. Perszapołožmojzapołožmy
2. Perszapołožzapołožtajzapołožtejzapołožće
3. Pers


SgDuPl
Nomzapołoženjezapołoženizapołoženja
Genzapołoženjazapołoženjowzapołoženjow
Datzapołoženjuzapołoženjomajzapołoženjam
Acczapołoženjezapołoženizapołoženja
Instr (z/ze)zapołoženjomzapołoženjomajzapołoženjemi
Loc (wo)zapołoženjuzapołoženjomajzapołoženjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzapołoženyzapołoženazapołožene
Genzapołoženeho
zapołoženoh2
zapołoženejezapołoženeho
zapołoženoh2
Datzapołoženemu
zapołoženom2
zapołoženejzapołoženemu
zapołoženom2
Acczapołoženeho
zapołoženoh2
zapołoženyzapołoženuzapołožene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zapołoženymzapołoženejzapołoženym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzapołoženajzapołoženej
Genzapołoženeju
Datzapołoženymaj
Acczapołoženejuzapołoženej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zapołoženymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzapołoženizapołožene
Genzapołoženych
Datzapołoženym
Acczapołoženychzapołožene
Instr (z/ze)zapołoženymi
Loc (wo)zapołoženych
1 Vokativ gleich der Nominativform

2 dichterisch und umgangssprachlich