zdónk słowa
fleksiska rjadownja
atributy a flagi

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako matriks wudawac   jenož kóncowki VERB/Inf
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
InfzahnawaćVölkel2005#8 zahnawać
Transgr(pf)-  
Transgr(prs)zahnawajo  
VERB/KONJ
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
1P/Sg/PrszahnawamVölkel2005 
2P/Sg/PrszahnawašVölkel2005 
3P/Sg/Prszahnawa #4 zahnawa
1P/Du/Prszahnawamoj  
Mr/2-3P/Du/Prszahnawataj  
MaiFN/2-3P/Du/Prszahnawatej  
1P/Pl/Prszahnawamy  
2P/Pl/Prszahnawaće  
3P/Pl/Prszahnawaja #2 zahnawaja
3P/Pl/Prszahnawaju  
1P/Sg/Ft-  
2P/Sg/Ft-  
3P/Sg/Ft-  
1P/Du/Ft-  
Mr/2-3P/Du/Ft-  
MaiFN/2-3P/Du/Ft-  
1P/Pl/Ft-  
2P/Pl/Ft-  
3P/Pl/Ft-  
1P/Sg/Pt(ip)zahnawach #1 zahnawach
2-3P/Sg/Pt(ip)zahnawaše #6 zahnawaše
1P/Du/Pt(ip)zahnawachmoj  
Mr/2-3P/Du/Pt(ip)zahnawaštaj  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(ip)zahnawaštej  
1P/Pl/Pt(ip)zahnawachmy  
2P/Pl/Pt(ip)zahnawašće  
3P/Pl/Pt(ip)zahnawachu  
1P/Sg/Pt(p)-  
2-3P/Sg/Pt(p)-  
1P/Du/Pt(p)-  
Mr/2-3P/Du/Pt(p)-  
MaiFN/2-3P/Du/Pt(p)-  
1P/Pl/Pt(p)-  
2P/Pl/Pt(p)-  
3P/Pl/Pt(p)-  
VERB/Ł-Form
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Sgzahnawał #3 zahnawał
F/Sgzahnawała  
N/Sgzahnawało  
Duzahnawałoj  
Mr/Plzahnawali  
MaiFN/Plzahnawali  
MaiFN/Plzahnawałe  
VERB/IMP
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
2-3P/Sgzahnawaj #2 zahnawaj
1P/Duzahnawajmoj  
Mr/2P/Duzahnawajtaj  
MaiFN/2P/Duzahnawajtej  
1P/Plzahnawajmy  
2P/Plzahnawajće  
VERB/PassivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgzahnawany  
F/Nom/Sgzahnawana  
N/Nom/Sgzahnawane  
MN/Gen/Sgzahnawaneho  
MN/Gen/Sgzahnawanoh  
F/Gen/Sgzahnawaneje  
MN/Dat/Sgzahnawanemu  
MN/Dat/Sgzahnawanom  
F/Dat/Sgzahnawanej  
Mra/Acc/Sgzahnawaneho  
Mra/Acc/Sgzahnawanoh  
Mi/Acc/Sgzahnawany  
F/Acc/Sgzahnawanu  
N/Acc/Sgzahnawane  
MN/Ins-Loc/Sgzahnawanym  
F/Ins-Loc/Sgzahnawanej  
Mr/Nom/Duzahnawanaj  
MaiFN/Nom/Duzahnawanej  
Gen/Duzahnawaneju  
Dat/Duzahnawanymaj  
Mr/Acc/Duzahnawaneju  
MaiFN/Acc/Duzahnawanej  
Ins-Loc/Duzahnawanymaj  
Mr/Nom/Plzahnawani  
MaiFN/Nom/Plzahnawane  
Gen/Plzahnawanych  
Dat/Plzahnawanym  
Mr/Acc/Plzahnawanych  
MaiFN/Acc/Plzahnawane  
Ins/Plzahnawanymi  
Loc/Plzahnawanych  
VERB/AktivPartizip:ADJ/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
M/Nom/Sgzahnawacy  
F/Nom/Sgzahnawaca  
N/Nom/Sgzahnawace  
MN/Gen/Sgzahnawaceho  
MN/Gen/Sgzahnawacoh  
F/Gen/Sgzahnawaceje  
MN/Dat/Sgzahnawacemu  
MN/Dat/Sgzahnawacom  
F/Dat/Sgzahnawacej  
Mra/Acc/Sgzahnawaceho  
Mra/Acc/Sgzahnawacoh  
Mi/Acc/Sgzahnawacy  
F/Acc/Sgzahnawacu  
N/Acc/Sgzahnawace  
MN/Ins-Loc/Sgzahnawacym  
F/Ins-Loc/Sgzahnawacej  
Mr/Nom/Duzahnawacaj  
MaiFN/Nom/Duzahnawacej  
Gen/Duzahnawaceju  
Dat/Duzahnawacymaj  
Mr/Acc/Duzahnawaceju  
MaiFN/Acc/Duzahnawacej  
Ins-Loc/Duzahnawacymaj  
Mr/Nom/Plzahnawacy  
MaiFN/Nom/Plzahnawace  
Gen/Plzahnawacych  
Dat/Plzahnawacym  
Mr/Acc/Plzahnawacych  
MaiFN/Acc/Plzahnawace  
Ins/Plzahnawacymi  
Loc/Plzahnawacych  
VERB/VerbalSubstantiv:SUBST/DEKL
gram. codesłowna formažórłotekstowy korpus
Nom/Sgzahnawanje #2 zahnawanje
Gen/Sgzahnawanja #1 zahnawanja
Dat/Sgzahnawanju #1 zahnawanju
Acc/Sgzahnawanje #2 zahnawanje
Ins/Sgzahnawanjom  
Loc/Sgzahnawanju #1 zahnawanju
Nom/Duzahnawani  
Gen/Duzahnawanjow  
Dat/Duzahnawanjomaj  
Acc/Duzahnawani  
Ins/Duzahnawanjomaj  
Loc/Duzahnawanjomaj  
Nom/Plzahnawanja #1 zahnawanja
Gen/Plzahnawanjow  
Dat/Plzahnawanjam  
Acc/Plzahnawanja #1 zahnawanja
Ins/Plzahnawanjemi  
Loc/Plzahnawanjach