zakładna forma słowazadunyć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 afiksy infinitiwzadunyć
transgresiw (pf)zadunywši


prezpret (p)
Singular1. wos.zadunuzadunych
2. wos.zadunješzaduny
3. wos.zadunjezaduny

prezpret (p)
Dual1. wos. zadunjemojzadunychmoj
2.-3. wos.m
Rat
zadunjetajzadunyštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zadunjetejzadunyštej

prezpret (p)
Plural1. wos.zadunjemyzadunychmy
2. wos.zadunjećezadunyšće
3. wos.zadunuzadunychu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzadunyłzadunyłazadunyło
Plzadunylizadunyli
zadunyłe
Duzadunyłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.zaduńmojzaduńmy
2. wos.zaduńzaduńtajzaduńtejzaduńće
3. wos.


SgDuPl
Nomzadunjenjezadunjenizadunjenja
Genzadunjenjazadunjenjowzadunjenjow
Datzadunjenjuzadunjenjomajzadunjenjam
Acczadunjenjezadunjenizadunjenja
Instr (z/ze)zadunjenjomzadunjenjomajzadunjenjemi
Loc (wo)zadunjenjuzadunjenjomajzadunjenjach
Voc111


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzadunjenyzadunjenazadunjene
Genzadunjeneho
zadunjenoh2
zadunjenejezadunjeneho
zadunjenoh2
Datzadunjenemu
zadunjenom2
zadunjenejzadunjenemu
zadunjenom2
Acczadunjeneho
zadunjenoh2
zadunjenyzadunjenuzadunjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadunjenymzadunjenejzadunjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzadunjenajzadunjenej
Genzadunjeneju
Datzadunjenymaj
Acczadunjenejuzadunjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadunjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzadunjenizadunjene
Genzadunjenych
Datzadunjenym
Acczadunjenychzadunjene
Instr (z/ze)zadunjenymi
Loc (wo)zadunjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej

2 w basniskej rěči a wobchadnorěčnje