zakładna forma słowazadunyć
zdónk słowa
fleksiska rjadownja
parametry
dalše leksemysamsna zakładna forma samsna fleksija

 debug   tekst   afiksy   wšě permutacije   jako lisćinu pokazać   jenož kóncowki infinitiwzadunyć
transgresiw (pf)zadunywši


prezpret (p)
Singular1. wos.zadunuzadunych
2. wos.zadunješzaduny
3. wos.zadunjezaduny

prezpret (p)
Dual1. wos. zadunjemojzadunychmoj
2.-3. wos.m
Rat
zadunjetajzadunyštaj
m   f   n
Anim, Inanim.
zadunjetejzadunyštej

prezpret (p)
Plural1. wos.zadunjemyzadunychmy
2. wos.zadunjećezadunyšće
3. wos.zadunuzadunychu


m
Rat
m
Anim, Inanim.
 f
 
 n
 
Sgzadunyłzadunyłazadunyło
Plzadunylizadunyli
zadunyłe
Duzadunyłoj


SgDuPl
m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
1. wos.zaduńmojzaduńmy
2. wos.zaduńzaduńtajzaduńtejzaduńće
3. wos.


SgDuPl
Nomzadunjenjezadunjenizadunjenja
Genzadunjenjazadunjenjowzadunjenjow
Datzadunjenjuzadunjenjomajzadunjenjam
Acczadunjenjezadunjenizadunjenja
Instr (z/ze)zadunjenjomzadunjenjomajzadunjenjemi
Loc (wo)zadunjenjuzadunjenjomajzadunjenjach


m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomzadunjenyzadunjenazadunjene
Genzadunjeneho
zadunjenoh
zadunjenejezadunjeneho
zadunjenoh
Datzadunjenemu
zadunjenom
zadunjenejzadunjenemu
zadunjenom
Acczadunjeneho
zadunjenoh
zadunjenyzadunjenuzadunjene
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadunjenymzadunjenejzadunjenym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomzadunjenajzadunjenej
Genzadunjeneju
Datzadunjenymaj
Acczadunjenejuzadunjenej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
zadunjenymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomzadunjenizadunjene
Genzadunjenych
Datzadunjenym
Acczadunjenychzadunjene
Instr (z/ze)zadunjenymi
Loc (wo)zadunjenych
1 wokatiw runa so nominatiwej